Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Elev som nekats koshermat får ersättning

skola-elev-som-nekats-koshermat-far-ersattning-huvudbild.jpg

En skola har valt att betala ersättning till en elev som tidigare nekades koshermat, det vill säga mat tillagad enligt de judiska matreglerna. Diskrimineringsombudsmannens bedömning var att skolan genom nekandet diskriminerade eleven på ett sätt som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Den kostnadsökning som det skulle innebära för skolan att erbjuda eleven koshermat kunde inte anses vara så hög att det var motiverat att inte erbjuda eleven sådan mat.

Förutom att betala ersättning till eleven kommer skolan nu erbjuda koshermat framöver.

Publicerad 22 feb 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy