Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Familjens enhet

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2016:7 prövat principen om familjens enhet.

8 jul 2016

Ensamkommande pojke måste flytta från familjehem

Kammarrätten slår nu fast att pojken inte får bo kvar i det familjehem där han placerades när han först kom till Sverige.

7 jun 2016

EU-migrant får rätt till bistånd

En EU-migrant får nu rätt till kommunalt försörjningsstöd. Det beslutar Förvaltningsrätten i Malmö.

26 maj 2016

Högsta förvaltningsdomstolen ger besked om när ensamkommande slutar vara ensamkommande

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen framkommer att ett ensamkommande barn upphör att vara ensamkommande när någon av barnets föräldrar anländer till Sverige och faktiskt tar hand om sitt barn.

16 maj 2016

Svensk domstol kan inte besluta om omedelbart omhändertagande när barnet har hemvist i Rumänien

I december omhändertogs en pojke vars rumänska föräldrar inte ansåg sig kunna ta hand om honom. I ett avgörande från förra veckan konstaterar dock kammarrätten i Stockholm att domstolar inte har de förutsättningar som behövs för att kunna ta den här typen av beslut.

26 apr 2016

Har en individ som vistas illegalt i Sverige rätt till bistånd?

Hur ska socialtjänsten göra när en person som lever gömd för att undvika att avvisas från Sverige söker bistånd enligt socialtjänstlagen?

14 apr 2016

Skolplikt för barn som mot sin vilja vistas i annat land

Vad gäller när ett barn med dubbelt medborgarskap skickas till sitt gamla hemland mot sin vilja? Vad kan skolan göra när en elev inte infinner sig till terminsstart och enligt obekräftade uppgifter befinner sig i sitt gamla hemland? 

11 apr 2016

Hur ska läraren tänka vid betygssättning av nyanlända elever?

Många kommuner och fristående skolor ställs inför stora utmaningar när det gäller mottagande av och anpassning av utbildningen för olika grupper av nyanlända elever.

9 mar 2016

Lagändringar angående nyanlända elever

Den 1 januari 2016 trädde ett antal lagar i kraft angående nyanlända elever i skolan. Numera finns ett särskilt regelverk för mottagande och skolgång för nyanlända elever. Det är huvudmannen som ansvarar för att organisera mottagandet av eleverna utifrån det som bedöms fungera bäst för verksamheten och ge eleven en väl fungerande introduktion till utbildningen i den svenska skolan.

12 jan 2016

Nyanlända veterinärer behöver bättre förutsättningar för att etableras på arbetsmarknaden

Hur får man nyanlända med akademisk utbildning i arbete så snabbt som möjligt? Det är en fråga som dagligen debatteras i media och av våra politiker.  Trots etableringsinsatser och nya målsättningar visar statistiken att den övervägande majoriteten nyanlända veterinärer inte kommer att etablera sig med legitimation på den svenska arbetsmarknaden. 

10 dec 2015

Natalie Glotz Stade reder ut kommunernas ansvar för ensamkommande barn i ny analysserie

Just nu söker sig ett stort antal ensamkommande barn och andra människor på flykt till Sverige. I en serie analyser reder JP Infonets expert Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö, ut vilka skyldigheter kommunerna har när dessa människor anländer samt vilka regler som ska följas.

4 dec 2015

EU-medborgare som vistas i Sverige

Vad har kommunerna för ansvar för EU-medborgare som vistas i Sverige och tigger? I två högaktuella analyser reder vår expert stadsjurist Natalie Glotz Stade ut vilka rättsliga skyldigheter socialtjänsten har i förhållande till EU-medborgarna, om socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd och hjälp utan att de ansöker om det och om EU-medborgarnas barn har rätt till skolgång? 

6 nov 2015

Analys av EU-domstolens dom om behörighet att avgöra internationellt familjerättsmål

I denna nya analys studerar JP Infonets expert Kenneth Bratthall EU-domstolens resonemang kring bland annat processrättsliga frågor om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt frågor om föräldraansvar och underhållsskyldighet.

2 sep 2015

JP Infonets tjänst JP Rättsfallsnet–Migration bidrar till forskning om asylärenden

En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet—Migration utgör en viktig källa.

7 maj 2015

EU migranters barn

Skolväsendets överklagandenämnd har nyligen konstaterat att barn till EU-migranter som försörjer sig i landet genom att tigga inte har rätt till utbildning med stöd av EU-rätten.

3 mar 2015

1 , 2 , 3 (denna sida) ,