JP Infonets tjänst JP Rättsfallsnet–Migration bidrar till forskning om asylärenden

En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet—Migration utgör en viktig källa.

Genom att analysera drygt 15 000 domar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 har Linna Martén kunnat påvisa ett statistiskt samband mellan nämndemännens politiska tillhörighet och sannolikheten att asyl beviljas. Huvudsaklig källa till studien har varit JP Rättsfallsnet—Migration. Genom att plocka ut stora volymer relevanta avgöranden, i det här fallet ca 12 000 stycken, och extrahera data om nämndemän och utfall kunde hon bekräfta ett mönster.

– Jag sökte upp domar där nämndemän deltagit och extraherade den data jag behövde. Sedan samlade jag in listor från landstingen om nämndemännens partitillhörighet. Därefter kunde jag undersöka hur besluten varierade med nämndemännens partitillhörighet.

Med hjälp av JP Infonets tjänst JP Rättsfallsnet—Migration kunde Linna Martén fritextsöka i långt över 100 000 avgöranden från migrationsdomstolarna.

– Idag finns helt nya möjligheter att, med hjälp av våra omfattande databaser och sökteknik, använda den här typen av material som underlag för bl.a. forskning, säger Jörgen Palmberg, VD för JP Infonet Förlag AB.

– Vi är glada över att våra tjänster på detta sätt kan bidra till forskningen. Detta är en viktig studie som väcker frågor om Sveriges rättssäkerhet. I JP Rättsfallsnet—Migration finns en liten del av den omfattande databas som vår tjänst JP Rättsfallsnet utgör. Där samlar vi alla Sveriges domar och gör dem sökbara med Googles sökteknik. Våra tjänster ger unika möjligheter för fortsatt bearbetning och forskning inom alla rättsområden, säger Jörgen Palmberg.

Mer information om Linna Marténs studie

Mer information om JP Rättsfallsnet

Publicerad 7 maj 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentar till utlänningslagen skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019