Analys av EU-domstolens dom om behörighet att avgöra internationellt familjerättsmål

I denna nya analys studerar JP Infonets expert Kenneth Bratthall EU-domstolens resonemang kring bland annat processrättsliga frågor om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt frågor om föräldraansvar och underhållsskyldighet.
Ta del av analysen i JP Socialnet, JP Familjenet och JP Migrationsnet! Är du ännu inte kund men vill ta del av analysen? Testa tjänsterna kostnadsfritt idag.

Senast uppdaterad 2 sep 2015

Läs mer inom rättsområdet