Ensamkommande pojke måste flytta från familjehem

Kammarrätten slår nu fast att pojken inte får bo kvar i det familjehem där han placerades när han först kom till Sverige. Den ensamkommande pojken hade tillfälligt placerats i ett familjehem i en annan kommun eftersom hemkommunen inte hade möjlighet att ta hand om honom. Men när hemkommunen ville flytta pojken till ett hem för vård eller boende (så kallat HVB) i den egna kommunen ville han inte flytta.

 
Ensamkommande barn får flytta från familjehemmet

Frågan i kammarrätten var om faktumet att pojken först placerats i ett familjehem innebar att kommunen inte senare kunde besluta om en annan placering. Kammarrätten kom fram till att socialnämnden tagit hänsyn till pojkens specifika behov och bedömde att han inte behövde vara placerad i ett familjehem. Hans behov kunde istället tillgodoses genom en placering i hemkommunens HVB för ensamkommande barn.

I tjänsten JP Socialnet kan du läsa mer om frågor kring ensamkommande barn och mycket mer. Läs mer om tjänsten här! 

Publicerad 7 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019