EU migranters barn

Skolväsendets överklagandenämnd har nyligen konstaterat att barn till EU-migranter som försörjer sig i landet genom att tigga inte har rätt till utbildning med stöd av EU-rätten. Besluten är de första i sitt slag och är vägledande på området. Det kan dock inte uteslutas att utgången skulle blivit densamma om en annan grund än EU-rätten varit föremål för prövning. Läs beslutet, referat och expertkommentar i JP Skolnet.

Är du ännu inte användare av JP Skolnet? Läs mer om tjänsten här 

Publicerad 3 mar 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentar till utlänningslagen skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019