Logga in

Glömt ditt lösenord?

Högsta förvaltningsdomstolen ger besked om när ensamkommande slutar vara ensamkommande

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen framkommer att ett ensamkommande barn upphör att vara ensamkommande när någon av barnets föräldrar anländer till Sverige och faktiskt tar hand om sitt barn. En kommun har från och med den tidpunkten inte längre rätt till statlig ersättning för barnet.  

 
Ensamkommande barn upphör att vara ensamkommande när föräldrar anländer till Sverige och faktiskt tar hand om sitt barn

Tre ensamkommande barn hade placerades i familjehem i Göteborgs kommun. När deras mammor kom till Sverige folkbokfördes de i samma kommun. Kommunen ansökte om ersättning från staten för mottagandet av barnen. Två av barnen hade utan avbrott varit placerade i familjehem och hade inte tagits om hand av sin mamma som nu bodde i Sverige. Det tredje barnet hade under en kort period bott och varit folkbokförd hos sin mamma.

Migrationsverket avslog ansökan eftersom barnen inte ansågs som ensamkommande efter att deras mammor folkbokförts i kommunen. Beslutet överklagades ända till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen bestämmer att ensamkommande barn slutar att vara ensamkommande när deras föräldrar anlänt till Sverige och faktiskt tar hand om sina barn. Kommunen får därför ersättning för de två barn som hela tiden varit familjehemsplacerade och som inte tagits om hand om sin förälder. För det barn som återförenats med sin mamma får kommunen ingen ersättning. Ett barn kan inte på nytt betraktas som ensamkommande efter att det har återförenats med och tagits om hand av sin förälder. 

I tjänsten JP Socialnet kan du läsa mer om frågor kring ensamkommande barn och mycket mer. Läs mer om tjänsten här! 

Publicerad 16 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy