Natalie Glotz Stade reder ut kommunernas ansvar för ensamkommande barn i ny analysserie

Just nu söker sig ett stort antal ensamkommande barn och andra människor på flykt till Sverige. I en serie analyser reder JP Infonets expert Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö, ut vilka skyldigheter kommunerna har när dessa människor anländer samt vilka regler som ska följas.

Med utgångspunkt i den pågående flyktingsituationen i Sveriges kommuner redogör analysserien för kommunernas ansvar för både ensamkommande barn och andra människor på flykt. De ensamkommande barnens inledande vistelsekommun (ankomstkommunen) ska ordna fram ett tillfälligt boende till barnen och tillgodose de akuta behov som barnen har. Detta ska ske fram till dess att Migrationsverket registrerar en ansökan om uppehållstillstånd och sedan i nästa led beslutar om att anvisa barnen till en viss kommun (anvisningskommunen).

Analyserna reder ut vilka rättsliga skyldigheter ankomstkommunerna och anvisningskommunerna har i förhållande till sina ensamkommande barn. För att möta behovet av boenden pågår rekryteringar till kommunala boenden för ensamkommande barn för fullt. Många nyanställda saknar erfarenhet av att arbeta hos en myndighet och analyserna ger därför även vägledning om vilka sekretessregler de anställda behöver känna till.

Är du användare av JP Socialnet kan du läsa analyserna här.

Vill du testa JP Socialnet. Anmäl dig för en kostnadsfri testperiod här.

Publicerad 4 dec 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Socialförsäkringsbalken med kommentarer

    Kommentaren till socialförsäkringsbalken är skriven av bland annat professor Sara Stendahl, kammarrättslagman Ola Holmén och jurist Finn Kronsporre. Kommentarerna fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Nyheter

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018