Har en individ som vistas illegalt i Sverige rätt till bistånd?

Hur ska socialtjänsten göra när en person som lever gömd för att undvika att avvisas från Sverige söker bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)?

Kammarrätten har prövat frågan om en person som saknar uppehållstillstånd har rätt till försörjningsstöd eller inte. Kvinnan i målet hade sökt asyl i Sverige men fått avslag och ett avvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon medverkade inte i sin egen avvisning utan höll sig gömd och levde som papperslös tillsammans med sina barn.


Om en person illegalt vistas i Sverige, har denne rätt till ekonomiskt bistånd?


Kammarrätten anser att kvinnan fortfarande tillhör personkretsen i LMA (Lagen om Mottagande av Asylsökande) och att det därför är uteslutet att hon skulle kunna få försörjningsstöd enligt SoL.

JP Infonets expert stadsjurist Natalie Glotz Stade kommenterar domen och anser att den inte ger uttryck för ett glasklart rättsläge och att det är viktigt att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om gränsdragningen mellan LMA och SoL.

Läs hela analysen i JP Socialnet. Är du ännu inte kund kan du ta del av analysen genom att testa JP Socialnet kostnadsfritt.

Publicerad 14 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023