Har en individ som vistas illegalt i Sverige rätt till bistånd?

Hur ska socialtjänsten göra när en person som lever gömd för att undvika att avvisas från Sverige söker bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)?

Kammarrätten har prövat frågan om en person som saknar uppehållstillstånd har rätt till försörjningsstöd eller inte. Kvinnan i målet hade sökt asyl i Sverige men fått avslag och ett avvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon medverkade inte i sin egen avvisning utan höll sig gömd och levde som papperslös tillsammans med sina barn.


Om en person illegalt vistas i Sverige, har denne rätt till ekonomiskt bistånd?


Kammarrätten anser att kvinnan fortfarande tillhör personkretsen i LMA (Lagen om Mottagande av Asylsökande) och att det därför är uteslutet att hon skulle kunna få försörjningsstöd enligt SoL.

JP Infonets expert stadsjurist Natalie Glotz Stade kommenterar domen och anser att den inte ger uttryck för ett glasklart rättsläge och att det är viktigt att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om gränsdragningen mellan LMA och SoL.

Läs hela analysen i JP Socialnet. Är du ännu inte kund kan du ta del av analysen genom att testa JP Socialnet kostnadsfritt.

Publicerad 14 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Här kan du läsa ett axplock av de rättsliga förändringar som sker på socialområdet 2021/22.

24 jan 2022

En kvinna blev återbetalningsskyldig till en nämnd efter att det uppdagats att hon fått ekonomiskt bistånd, trots att hon verkade som hunduppfödare och därigenom haft tillgångar som hon inte upplyst nämnden om. Läs JP Infonets redaktör och jurist Johanna Norbäcks referat av kammarrättens beslut. 

21 jan 2022

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021