Logga in

Glömt ditt lösenord?

Skolplikt för barn som mot sin vilja vistas i annat land

Vad gäller när ett barn med dubbelt medborgarskap skickas till sitt gamla hemland mot sin vilja? Vad kan skolan göra när en elev inte infinner sig till terminsstart och enligt obekräftade uppgifter befinner sig i sitt gamla hemland? 

Enligt 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) har barn som är bosatta (det vill säga de som ska vara folkbokförda) i landet skolplikt. Skolplikt gäller dock inte i fråga om barn som varaktigt vistas utomlands eller barn vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet går i skola.

Frågan om hur bestämmelserna ska tillämpas i ett enskilt fall måste givetvis prövas utifrån de specifika omständigheterna i det särskilda fallet. I första hand ligger det på hemkommunen att utreda elevens situation för att ta ställning till om skolplikt gäller. I den här aktuella situationen, när ett barn uteblir från skolan till följd av att han eller hon förts till ett annat land, kan bestämmelsen om förhållanden där barn uppenbarligen inte kan gå till skolan inte användas, då dessa enligt förarbeten är till för situationer där barn på grund av utvecklingsstörning eller annat handikapp inte kan delta i undervisningen. Det är istället frågan om att varaktigt vistas utomlands som måste beaktas och skolplikten upphört till följd av det. 


I första hand är det hemkommunens ansvar att utreda elevens situation för att ta ställning till om skolplikt gäller.


Mikael Hellstadius pekar i sin analys på att det i förarbetena till skollagen saknas en tydlig definition av vad som är ”varaktig vistelse utomlands”. Generellt kan sägas att om ett barn uteblir från skolan till följd av att han eller hon förts till ett annat land, åtminstone i ett första skede, knappast påvisar att skolplikten upphört. Detta får väl särskilt anses gälla om det finns uppgitter som tyder på att barnet förts ut ur landet mot sin vilja. Han belyser också vikten av både kommunens och vårdnadshavarens ansvar att för att barnet fullgör sin skolplikt samt att kommunen har fungerande rutiner och dokumentation för att regelbundet följa upp de barn som är folkbokförda i kommunen och den anmälningsplikt som åligger skolpersonal. 

I analysen "Skolplikt för barn som mot sin vilja vistas i annat land" redogör JP Infonets expert Mikael Hellstadius för vad som gäller kring skolplikt om ett barn mot sin vilja vistas i ett annat land. Hela analysen hittar du i JP Skolnet. Vill du testa tjänsten kan du ansöka om ett testkonto här.

Publicerad 11 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024