Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Uppmärksammade utvisningar stoppas efter helhetsbedömning

Två utländska män som arbetat som pizzabagare respektive webbprogrammerare får båda stanna kvar och arbeta i Sverige trots mindre brister i deras arbetsvillkor.

15 dec 2017

Alltid uppdaterad om nya lagar och regler inom socialrättens område

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Social!

1 nov 2017

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer

I en ny promemoria från Socialdepartementet analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer. 

19 okt 2017

Senaste halvårets rättspraxis på socialrättsområdet

Nu har vi samlat ett urval av intressanta domar och beslut på socialrättsområdet under det första halvåret 2017.

2 okt 2017

Regeringens budgetproposition för 2018 - det här behöver du känna till

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Ta del av de mest intressanta förslagen inom områdena skola, social, äldreomsorg, samhällsbyggnad, fastighet, miljö och upphandling.

22 sep 2017

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan

Regeringen har fått in förslag på hur nyanlända elever som kommer till Sverige i högstadieåldern ska klara av att få behörighet till gymnasieskolan.

16 jun 2017

Regelverket för extratjänster utvidgas

Nu har regeringen gjort om regelverket för extratjänster så att även kulturella, idrottsliga, ideella och sociala verksamheter kan anställa nyanlända eller långtidsarbetslösa.

13 jun 2017

Ny ersättning till kommuner för gymnasieungdomar med uppehållstillstånd

Regeringen har fattat beslut om ändringar i kommunersättningsförordningen. Ändringen innebär att kommuner och landsting nu får ersättning för ungdomar som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå.

31 maj 2017

Nya regler om tillfällig åldersbedömning

Från och med den 1 maj ska Migrationsverket göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som gäller ensamkommande asylsökande barn.

4 maj 2017

Bristfällig uppföljning och placering av ensamkommande barn

Det finns allvarliga brister i socialtjänstens placering och uppföljning av de ensamkommande barn som kom till Sverige hösten 2015. Det visar en stor undersökning från Justitieombudsmannen.

5 apr 2017

Ingen ersättning från staten för kommuner som gör en annan bedömning än Migrationsverket om ensamkommande barns ålder

Kammarrätten har avgjort tre mål som handlar om ersättning till kommunen för kostnader för god man till ensamkommande barn. 

21 mar 2017

Åldersbedömning ska ske tidigare i asylprocessen

Regeringen föreslår nu ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs idag.

15 mar 2017

Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar

Migrationsverket har gjort en granskning som visar att det finns flera brister i åldersbedömningen av nyanlända. Nu sätter Migrationsverket in en rad insatser för att höja kvaliteten.

7 mar 2017

Åldersbedömning av ensamkommande ska göras tidigare i asylprocessen

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag till ändringar i utlänningslagen. Förslaget innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs idag.

9 feb 2017

Lever gömd med sina barn för att undvika avvisning – vilket ansvar har kommunen?

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller vilket ansvar kommunen har för att hjälpa en kvinna med barn som vistas i kommunen men håller sig undan för att undvika avvisning. 

25 jan 2017

Ensamkommande 17-åring som slagits av makens familj omhändertas

Kammarrätten slår fast att det var rätt att en 17-årig ensamkommande flicka och hennes ettåriga dotter blev omedelbart omhändertagna efter uppgifter om att flickans make och hans familj slagit och kontrollerat dem.

25 nov 2016

22-årig dotter giftes bort under dödshot - nu döms pappan till fängelse

Pappan hotade och tvingade dottern att gifta sig med en man som han valt ut i Afghanistan. Nu döms pappan till 4 års fängelse för bland annat äktenskapstvång och olaga hot. Målet är unikt eftersom det är första gången som någon döms för äktenskapstvång i svensk domstol.

2 nov 2016

Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever

Riksdagen slår nu fast att friskolor ska kunna göra undantag från sina ordinarie urvalsregler när de väljer in elever. Detta ger nyanlända barn, som varit i Sverige i mindre än två år, möjlighet att gå före i kön och snabbare påbörja sin skolgång. Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2016.

21 okt 2016

När upphör ett ensamkommande barn att vara ensamkommande?

Högsta förvaltningsdomstolen har definierat när ett ensamkommande barn upphör att vara ett ensamkommande barn.

11 jul 2016

1 , 2 (denna sida) , 3 ,