Åldersbedömning av ensamkommande ska göras tidigare i asylprocessen

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag till ändringar i utlänningslagen. Förslaget innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs idag.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att förslaget är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv.


Åldersbedömning ska ske tidigare i asylprocessen

I lagrådsremissen föreslås bland annat att: 

  • Migrationsverket så snart som möjligt efter asylansökan ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.
  • Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.
  • Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Alltid uppdaterad på det socialrättsliga området, testa JP Socialnet gratis! 

Publicerad 9 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019