Regelverket för extratjänster utvidgas - JP Infonet

Regelverket för extratjänster utvidgas

Nu har regeringen gjort om regelverket för extratjänster så att även kulturella, idrottsliga, ideella och sociala verksamheter kan anställa nyanlända eller långtidsarbetslösa. Genom en extratjänst får du en extra resurs på din arbetsplats med ekonomisk ersättning samtidigt som du hjälper den arbetssökande in i arbetslivet.


Snart kan även anställningar för extratjänster göras inom viss kulturell, idrottslig, ideell och social verksamhet.


Extratjänster ger nyanlända och långtidsarbetslösa möjlighet till arbete samt en chans att få ett bra jobb med schyssta villkor. Tidigare har extratjänster funnits inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården och barnomsorgen. Snart ska fler nyanlända och långtidsarbetslösa få möjlighet till ett arbete när fler verksamheter erbjuds stöd för extratjänster. Stödet införs i kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar. Arbetsgivare, som anställer personer till extratjänster, får full subvention av lönen. De får även arbetsgivaravgifter i 12 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.  

För att ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För en kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift. För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten. För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.  

Reglerna om att extratjänsterna utvidgas gäller från och med den 1 juli 2017.

Vill du bevaka liknande nyheter?

Läs mer om våra socialrättsliga nyheter här.

Senast uppdaterad 13 jun 2017

Mer om Migration
Utbildningar
 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Beatrice Nordebrink
 • Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt från fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Anna Lindén, Ylva Hedén
 • Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.

  Stockholm ½-dagskurs
  Omdöme om kursen (4)
  Föreläsare: Emma Fall

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området