Regelverket för extratjänster utvidgas

Nu har regeringen gjort om regelverket för extratjänster så att även kulturella, idrottsliga, ideella och sociala verksamheter kan anställa nyanlända eller långtidsarbetslösa. Genom en extratjänst får du en extra resurs på din arbetsplats med ekonomisk ersättning samtidigt som du hjälper den arbetssökande in i arbetslivet.


Snart kan även anställningar för extratjänster göras inom viss kulturell, idrottslig, ideell och social verksamhet.


Extratjänster ger nyanlända och långtidsarbetslösa möjlighet till arbete samt en chans att få ett bra jobb med schyssta villkor. Tidigare har extratjänster funnits inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården och barnomsorgen. Snart ska fler nyanlända och långtidsarbetslösa få möjlighet till ett arbete när fler verksamheter erbjuds stöd för extratjänster. Stödet införs i kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar. Arbetsgivare, som anställer personer till extratjänster, får full subvention av lönen. De får även arbetsgivaravgifter i 12 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.  

För att ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För en kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift. För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten. För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.  

Reglerna om att extratjänsterna utvidgas gäller från och med den 1 juli 2017.

Vill du bevaka liknande nyheter?

Läs mer om våra socialrättsliga nyheter här.

Senast uppdaterad 13 jun 2017

Mer om Migration

Utbildningar

  • Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas.

    Stockholm Föreläsare: Ulrika Ekebro
  • Kursen är utvidgad till endagskurs vars fokus är på de förändringar som trädde i kraft 1 juli 2018 med viss fördjupning inom de viktigaste frågeställningarna. Kursen vänder sig till främst till handläggare och chefer inom kommunen.

    Stockholm Föreläsare: Finn Kronsporre
  • Kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen med speciellt fokus på äldreomsorgen.

    Stockholm Föreläsare: Beatrice Nordebrink

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området