Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regelverket för extratjänster utvidgas

Nu har regeringen gjort om regelverket för extratjänster så att även kulturella, idrottsliga, ideella och sociala verksamheter kan anställa nyanlända eller långtidsarbetslösa. Genom en extratjänst får du en extra resurs på din arbetsplats med ekonomisk ersättning samtidigt som du hjälper den arbetssökande in i arbetslivet.


Snart kan även anställningar för extratjänster göras inom viss kulturell, idrottslig, ideell och social verksamhet.


Extratjänster ger nyanlända och långtidsarbetslösa möjlighet till arbete samt en chans att få ett bra jobb med schyssta villkor. Tidigare har extratjänster funnits inom bland annat sjukvården, skolan, äldrevården och barnomsorgen. Snart ska fler nyanlända och långtidsarbetslösa få möjlighet till ett arbete när fler verksamheter erbjuds stöd för extratjänster. Stödet införs i kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar. Arbetsgivare, som anställer personer till extratjänster, får full subvention av lönen. De får även arbetsgivaravgifter i 12 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.  

För att ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För en kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift. För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten. För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.  

Reglerna om att extratjänsterna utvidgas gäller från och med den 1 juli 2017.

Vill du bevaka liknande nyheter?

Läs mer om våra socialrättsliga nyheter här.

Publicerad 13 jun 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019