Logga in

Glömt ditt lösenord?

Uppmärksammade utvisningar stoppas efter helhetsbedömning

Två utländska män som arbetat som pizzabagare respektive webbprogrammerare får båda stanna kvar och arbeta i Sverige trots mindre brister i deras arbetsvillkor. Migrationsöverdomstolen konstaterar att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. 


Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade tidigare beslutat om utvisning för två utländska män som arbetat i Sverige. Den ena mannen hade på grund av ett administrativt misstag från arbetsgivarens sida haft en lön som understeg kollektivavtalsenlig lön med 460 kronor. Den andra mannen hade saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden.

I dessa två avgöranden rörande förlängning av uppehållstillstånd för arbete konstaterar Migrationsöverdomstolen alltså att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor under hela den tidigare tillståndsperioden. Eftersom villkoren för arbetstillstånden vid en sådan helhetsbedömning i dessa fall har varit uppfyllda kan uppehållstillstånd beviljas och båda männen får stanna. 

I linje med Migrationsöverdomstolens domar gäller sedan den 1 december 2017 ändringar i 7 kap. 7e § utlänningslagen. Dessa ändringar innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. De domar som nu kommit från Migrationsöverdomstolen är också vägledande för Migrationsverkets kommande bedömningar.

Arbetar du med migrationsfrågor?

Läs mer om tjänsten med all relevant information gällande migration

Publicerad 15 dec 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy