Uppmärksammade utvisningar stoppas efter helhetsbedömning

Två utländska män som arbetat som pizzabagare respektive webbprogrammerare får båda stanna kvar och arbeta i Sverige trots mindre brister i deras arbetsvillkor. Migrationsöverdomstolen konstaterar att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. 


Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade tidigare beslutat om utvisning för två utländska män som arbetat i Sverige. Den ena mannen hade på grund av ett administrativt misstag från arbetsgivarens sida haft en lön som understeg kollektivavtalsenlig lön med 460 kronor. Den andra mannen hade saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden.

I dessa två avgöranden rörande förlängning av uppehållstillstånd för arbete konstaterar Migrationsöverdomstolen alltså att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor under hela den tidigare tillståndsperioden. Eftersom villkoren för arbetstillstånden vid en sådan helhetsbedömning i dessa fall har varit uppfyllda kan uppehållstillstånd beviljas och båda männen får stanna. 

I linje med Migrationsöverdomstolens domar gäller sedan den 1 december 2017 ändringar i 7 kap. 7e § utlänningslagen. Dessa ändringar innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. De domar som nu kommit från Migrationsöverdomstolen är också vägledande för Migrationsverkets kommande bedömningar.

Arbetar du med migrationsfrågor?

Läs mer om tjänsten med all relevant information gällande migration

Publicerad 15 dec 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentar till utlänningslagen skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019