Åldersbedömning ska ske tidigare i asylprocessen

Regeringen föreslår nu ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs idag.

När en asylsökande uppger att hon eller han är ett ensamkommande barn och frågan om åldern är oklar, tar Migrationsverket oftast ställning i åldersfrågan i samband med det slutliga asylbeskedet. Det innebär att asylsökande som senare bedöms vara vuxna behandlas som barn under processen. Detta kan exempelvis förändra boendemiljön för ensamkommande barn på ett negativt sätt och det innebär också att resurser som är avsatta för barn går till vuxna asylsökande.


Förslag från regeringen innebär att åldersbedömningar av Migrationsverket ska göras i ett tidigare skede.

I sin proposition föreslår regeringen nu att Migrationsverket ska göra åldersbedömningar i ett tidigare skede i asylprocessen. Om det råder några oklarheter om en person verkligen är ett ensamkommande barn under 18 år ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut. Innan det tillfälliga beslutet fattats ska Migrationsverket också ge sökanden möjlighet att genomgå en medicinsk ålderbedömning.

Regeringen föreslår också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

För dig som arbetar med socialrättsliga frågor finns vår informationstjänst JP Socialnet. Testa gratis här!

Publicerad 15 mar 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Socialförsäkringsbalken med kommentarer

    Kommentaren till socialförsäkringsbalken är skriven av bland annat professor Sara Stendahl, kammarrättslagman Ola Holmén och jurist Finn Kronsporre. Kommentarerna fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Nyheter

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018