Nya regler om tillfällig åldersbedömning - JP Infonet

Nya regler om tillfällig åldersbedömning

Från och med den 1 maj ska Migrationsverket göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som gäller ensamkommande asylsökande barn. Syftet med lagändringen är att undvika att vuxna asylsökande placeras i boenden avsedda för barn. Det här kommer att påverka de barn som sökt asyl från och med den 1 februari i år.  

Den 1 maj infördes nya regler som innebär att åldersbedömningar av ensamkommande barn ska göras tidigare i asylprocessen. Syftet är att vuxna asylsökande inte ska placeras i boenden tillsammans med ensamkommande barn och att resurser som är avsedda för barn inte ska gå till vuxna. Reglerna innebär att Migrationsverket ska göra en tidigare åldersbedömning av barn som sökt asyl från och med den 1 februari i år.

Tidig åldersbedömning i osäkra fall

En tidig åldersbedömning ska bara göras i osäkra fall. Det handlar om situationer när den asylsökandes identitet inte kan bevisas genom exempelvis en giltig passhandling och det inte är uppenbart att personen är under 18 år. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter inlämnad asylansökan och Migrationsverket ska fatta ett tillfälligt beslut om ålder.  

Medicinsk åldersbedömning är frivillig

När Migrationsverket gör en tidig åldersbedömning har den asylsökande även rätt till en medicinsk åldersbedömning. Bedömningen är frivillig och utförs av Rättsmedicinalverket. Om det inte görs någon medicinsk åldersbedömning kommer Migrationsverket att fatta ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet.  

Den tillfälliga åldersbedömningen kan överklagas

Det tillfälliga beslutet gäller omedelbart men kan överklagas till migrationsdomstolen. Domstolens beslut gäller tills migrationsdomstolen har fattat ett asylbeslut och gjort en slutlig åldersbedömning. Den slutliga åldersbedömningen görs med hjälp av alla uppgifter i ärendet. Om det kommit in ny bevisning kan Migrationsverket göra en annan bedömning om åldern än i det tillfälliga beslutet.  

Vill du bevaka liknande ämnen? 

Läs mer om vår socialrättsliga omvärldsbevakning här.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Mer om Migration
Utbildningar
 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Beatrice Nordebrink
 • Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt från fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Anna Lindén, Ylva Hedén
 • Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.

  Stockholm ½-dagskurs
  Omdöme om kursen (4)
  Föreläsare: Emma Fall

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området