Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya regler om tillfällig åldersbedömning

Från och med den 1 maj ska Migrationsverket göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som gäller ensamkommande asylsökande barn. Syftet med lagändringen är att undvika att vuxna asylsökande placeras i boenden avsedda för barn. Det här kommer att påverka de barn som sökt asyl från och med den 1 februari i år.  

Den 1 maj infördes nya regler som innebär att åldersbedömningar av ensamkommande barn ska göras tidigare i asylprocessen. Syftet är att vuxna asylsökande inte ska placeras i boenden tillsammans med ensamkommande barn och att resurser som är avsedda för barn inte ska gå till vuxna. Reglerna innebär att Migrationsverket ska göra en tidigare åldersbedömning av barn som sökt asyl från och med den 1 februari i år.

Tidig åldersbedömning i osäkra fall

En tidig åldersbedömning ska bara göras i osäkra fall. Det handlar om situationer när den asylsökandes identitet inte kan bevisas genom exempelvis en giltig passhandling och det inte är uppenbart att personen är under 18 år. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter inlämnad asylansökan och Migrationsverket ska fatta ett tillfälligt beslut om ålder.  

Medicinsk åldersbedömning är frivillig

När Migrationsverket gör en tidig åldersbedömning har den asylsökande även rätt till en medicinsk åldersbedömning. Bedömningen är frivillig och utförs av Rättsmedicinalverket. Om det inte görs någon medicinsk åldersbedömning kommer Migrationsverket att fatta ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet.  

Den tillfälliga åldersbedömningen kan överklagas

Det tillfälliga beslutet gäller omedelbart men kan överklagas till migrationsdomstolen. Domstolens beslut gäller tills migrationsdomstolen har fattat ett asylbeslut och gjort en slutlig åldersbedömning. Den slutliga åldersbedömningen görs med hjälp av alla uppgifter i ärendet. Om det kommit in ny bevisning kan Migrationsverket göra en annan bedömning om åldern än i det tillfälliga beslutet.  

Vill du bevaka liknande ämnen? 

Läs mer om vår socialrättsliga omvärldsbevakning här.

Publicerad 4 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019