Nya regler om tillfällig åldersbedömning

Från och med den 1 maj ska Migrationsverket göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som gäller ensamkommande asylsökande barn. Syftet med lagändringen är att undvika att vuxna asylsökande placeras i boenden avsedda för barn. Det här kommer att påverka de barn som sökt asyl från och med den 1 februari i år.  

Den 1 maj infördes nya regler som innebär att åldersbedömningar av ensamkommande barn ska göras tidigare i asylprocessen. Syftet är att vuxna asylsökande inte ska placeras i boenden tillsammans med ensamkommande barn och att resurser som är avsedda för barn inte ska gå till vuxna. Reglerna innebär att Migrationsverket ska göra en tidigare åldersbedömning av barn som sökt asyl från och med den 1 februari i år.

Tidig åldersbedömning i osäkra fall

En tidig åldersbedömning ska bara göras i osäkra fall. Det handlar om situationer när den asylsökandes identitet inte kan bevisas genom exempelvis en giltig passhandling och det inte är uppenbart att personen är under 18 år. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter inlämnad asylansökan och Migrationsverket ska fatta ett tillfälligt beslut om ålder.  

Medicinsk åldersbedömning är frivillig

När Migrationsverket gör en tidig åldersbedömning har den asylsökande även rätt till en medicinsk åldersbedömning. Bedömningen är frivillig och utförs av Rättsmedicinalverket. Om det inte görs någon medicinsk åldersbedömning kommer Migrationsverket att fatta ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet.  

Den tillfälliga åldersbedömningen kan överklagas

Det tillfälliga beslutet gäller omedelbart men kan överklagas till migrationsdomstolen. Domstolens beslut gäller tills migrationsdomstolen har fattat ett asylbeslut och gjort en slutlig åldersbedömning. Den slutliga åldersbedömningen görs med hjälp av alla uppgifter i ärendet. Om det kommit in ny bevisning kan Migrationsverket göra en annan bedömning om åldern än i det tillfälliga beslutet.  

Vill du bevaka liknande ämnen? 

Läs mer om vår socialrättsliga omvärldsbevakning här.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Mer om Migration

Utbildningar

  • Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas.

    Stockholm Föreläsare: Ulrika Ekebro
  • Kursen är utvidgad till endagskurs vars fokus är på de förändringar som trädde i kraft 1 juli 2018 med viss fördjupning inom de viktigaste frågeställningarna. Kursen vänder sig till främst till handläggare och chefer inom kommunen.

    Stockholm Föreläsare: Finn Kronsporre
  • Kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen med speciellt fokus på äldreomsorgen.

    Stockholm Föreläsare: Beatrice Nordebrink

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området