Lever gömd med sina barn för att undvika avvisning – vilket ansvar har kommunen?

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller vilket ansvar kommunen har för att hjälpa en kvinna med barn som vistas i kommunen men håller sig undan för att undvika avvisning. 

Kvinnan som lever med sina tre barn hade sökt försörjningsstöd hos socialnämnden. Men nämnden avslog hennes ansökan eftersom man menade att hennes behov skulle tillgodoses om hon inte höll sig gömd. Kvinnan har nekats asyl i Sverige och beslutet om att hon ska avvisas har fått laga kraft. Kvinnan själv menar att det är uteslutet för familjen att återvända till hemlandet på grund av det hon och barnen varit med om. Deras enda möjlighet är att hålla sig gömda.

 
Prövningstillstånd från HFD kan ge vägledning åt kommuner om bistånd till papperslösa

Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen alltså prövningstillstånd i målet. Det innebär att socialtjänsten kan få ett klargörande i hur kommunens ansvar ser ut för de människor som lever gömda i kommunen för att inte bli avvisade från Sverige. Frågan är om denna grupp kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Håll dig uppdaterad på det socialrättsliga området. Testa JP Socialnet gratis.

Publicerad 25 jan 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023