Lever gömd med sina barn för att undvika avvisning – vilket ansvar har kommunen?

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller vilket ansvar kommunen har för att hjälpa en kvinna med barn som vistas i kommunen men håller sig undan för att undvika avvisning. 

Kvinnan som lever med sina tre barn hade sökt försörjningsstöd hos socialnämnden. Men nämnden avslog hennes ansökan eftersom man menade att hennes behov skulle tillgodoses om hon inte höll sig gömd. Kvinnan har nekats asyl i Sverige och beslutet om att hon ska avvisas har fått laga kraft. Kvinnan själv menar att det är uteslutet för familjen att återvända till hemlandet på grund av det hon och barnen varit med om. Deras enda möjlighet är att hålla sig gömda.

 
Prövningstillstånd från HFD kan ge vägledning åt kommuner om bistånd till papperslösa

Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen alltså prövningstillstånd i målet. Det innebär att socialtjänsten kan få ett klargörande i hur kommunens ansvar ser ut för de människor som lever gömda i kommunen för att inte bli avvisade från Sverige. Frågan är om denna grupp kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Håll dig uppdaterad på det socialrättsliga området. Testa JP Socialnet gratis.

Publicerad 25 jan 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Regeringen har gett en särskild utredare i upp­drag att göra en översyn av kontakt­förbuds­lagstift­ningen. Syftet är att säker­ställa att den lagstift­ningen ger kvinnor som är utsatta för våld det avsedda skyddet.

24 aug 2022

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken.

24 aug 2022

Den 1 augusti bytte lagen om internationella faderskapsfrågor namn till lagen om föräldraskap i internationella situationer. I lagen infördes samtidigt nya regler som avser föräldraskap i internationella situationer för kvinnor i samkönade relationer.

24 aug 2022