Logga in

Glömt ditt lösenord?

Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar

Migrationsverket har gjort en granskning som visar att det finns flera brister i åldersbedömningen av nyanlända. Nu sätter Migrationsverket in en rad insatser för att höja kvaliteten.

Av granskningen framgår det att åldern inte var tillräckligt utredd i 60 procent av ärendena. Enligt verket beror det på brister i handläggningen i de situationer när det som den sökande berättar är det bärande och det inte finns något annat skriftligt stöd för personens uppgivna ålder.


Nu sätter Migrationsverket in åtgärder för att få bättre kvalitet på ålderbedömningarna

– Det är en brist ur rättssäkerhetsperspektiv, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef vid Migrationsverket. Den sökande måste ges möjlighet att exempelvis komma in med mer bevisning för att uppfylla sin bevisbörda. Arbetet med åldersbedömningar är komplext och svårt och vi satsar nu ytterligare på rättsligt stöd och utbildningar till våra medarbetare.

Grunden i asylprocessen är att det är den sökande som har bevisbördan och alltså ska göra sin ålder sannolik. Att få klarhet i om den sökande är minderårig eller vuxen har betydelse både när det gäller vilket stöd och mottagande den enskilde har rätt till i Sverige, men också i prövningen om uppehållstillstånd.

Granskningen som gjorts är en av Migrationsverkets återkommande interna kvalitetsuppföljningar och omfattar 145 ärenden där åldersbedömningar varit aktuella mellan den 1 januari och 1 juli 2016.

Som en följd av granskningen har Migrationsverket bildat en särskild ledningsgrupp som ska stärka den rättsliga kvaliteten och fungera som ett konkret stöd i vardagen för medarbetarna. Handläggare och beslutsfattare kommer också att få omfattande utbildning inom området. Dessutom finns det möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket.

JP Socialnet är vår heltäckande informationstjänst på det socialrättsliga området. Här får du nyhetsbevakning, rättspraxis, djuplodande analyser, checklistor och mycket mer. Testa gratis här!

Publicerad 7 mar 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy