Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever

Riksdagen slår nu fast att friskolor ska kunna göra undantag från sina ordinarie urvalsregler när de väljer in elever. Detta ger nyanlända barn, som varit i Sverige i mindre än två år, möjlighet att gå före i kön och snabbare påbörja sin skolgång. Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2016.


Nu blir det enklare för friskolor att välja in nyanlända som elever

Bakgrunden till lagändringen är den stora mängd asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 som medförde att antalet elever i det svenska skolväsendet ökade stort på kort tid. Den nya lagen gäller de skolor som har ett kösystem där de elever som stått längst tid i kö får börja på skolan. Fristående skolor som har ett kösystem baserat på anmälningstid har i praktiken inte varit öppna för elever som endast varit bosatta en kortare tid i landet, vilket nu förändras i och med den nya lagen och kvoteringsgränsen. Den särskilda kvoten gäller elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före skolstarten det aktuella läsåret. Friskolor ska nu kunna kvotera in nyanlända elever och kunna ta emot max 5 procent av en skolas totala elevantal.

Är du intresserad av att bevaka nyheter på det skolrättsliga området? Då är JP Skolnet tjänsten för dig!
Testa tjänsten gratis i en månad här.

Publicerad 21 okt 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Idrottsläraren i en grundskola tänkte att alla elever kunde ta med sig egna skridskor hemifrån. Läs JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reda ut vad som gäller enligt skollagen om avgiftsfrihet.

7 dec 2021

Skolinspektionen uppskattade inte att grundskoleelever deltog i kommunala musikskolans verksamhet under skoltid. Läs vår jurist Maria Bjurholms referat av Skolinspektionsbeslutet.

6 dec 2021

Enligt Organisationen Friends senaste rapport upplever majoriteten av barnen mellan årskurs 6 och 9 att de saknar inflytande i skolans trygghetsarbete.

6 dec 2021