Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever

Riksdagen slår nu fast att friskolor ska kunna göra undantag från sina ordinarie urvalsregler när de väljer in elever. Detta ger nyanlända barn, som varit i Sverige i mindre än två år, möjlighet att gå före i kön och snabbare påbörja sin skolgång. Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2016.


Nu blir det enklare för friskolor att välja in nyanlända som elever

Bakgrunden till lagändringen är den stora mängd asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 som medförde att antalet elever i det svenska skolväsendet ökade stort på kort tid. Den nya lagen gäller de skolor som har ett kösystem där de elever som stått längst tid i kö får börja på skolan. Fristående skolor som har ett kösystem baserat på anmälningstid har i praktiken inte varit öppna för elever som endast varit bosatta en kortare tid i landet, vilket nu förändras i och med den nya lagen och kvoteringsgränsen. Den särskilda kvoten gäller elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före skolstarten det aktuella läsåret. Friskolor ska nu kunna kvotera in nyanlända elever och kunna ta emot max 5 procent av en skolas totala elevantal.

Är du intresserad av att bevaka nyheter på det skolrättsliga området? Då är JP Skolnet tjänsten för dig!
Testa tjänsten gratis i en månad här.

Publicerad 21 okt 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022