Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Förslag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa en lag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post. Lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2024. 

9 okt 2023

Ny kameraoffensiv mot kriminella nätverk

Regeringen presenterade nyligen en ny kameraoffensiv, som bland annat ska ge polisen bättre förutsättningar att använda sig av ansiktsigenkänning, automatisk avläsning av registreringsskyltar och direktåtkomst till trafikkameror.

9 okt 2023

Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

En myndighet måste inte lämna ut handlingar digitalt

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Kartläggning av myndigheters kommunikationsverksamhet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Uppfyller 11 och 12 §§ förvaltningslagen lagstiftarens syfte?

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023

Jäv kopplat till framtidsfullmakt

I denna analys tittar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, närmare på frågan kring jäv kopplat till framtidsfullmakt.

19 jun 2023

Ny rapport om valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet

Valdeltagandet sjönk i flera olika befolkningsgrupper i det senaste riksdagsvalet. Det visar SCB:s stora valdeltagarundersökning ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” som nyligen släpptes.

9 jun 2023

Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Här kan du läsa en sammanfattning av proposition 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

9 jun 2023

Ny lag om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter

En utredare ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka för bland annat kommuner som utför en uppgift av allmänt intresse.

24 apr 2023

ChatGPT kommer att revolutionera mänskligt arbete – så påverkas skolans värld

I denna analys kommer vår expert Charlotta Kronblad att utforska förutsättningarna för den artificiella intelligensens intåg i skolans värld och hur vi bäst kan förbereda oss inför detta.

24 apr 2023

NIS 2-direktivet – vem omfattas av direktivet och vad behöver göras?

I denna artikel analyserar Staffan Malmgren, Johanna Palm och Viktor Robertson från Advokatfirman Kahn Pedersen vem som omfattas av NIS 2-direktivet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla de nya kraven på riskhanteringsåtgärder i direktivet.

20 apr 2023

Kommunfullmäktigeledamöters hemadresser omfattas av personalsekretess

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

HFD och kamerabevakning i Uppsala

I ett färskt avgörande från HFD prövas frågan om en kommuns möjlighet att kamerabevaka två brottsutsatta torg dygnet runt. Vår expert Didrik Värmon analyserar domen. 

6 mar 2023

Skyldighet att använda digital post

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023

Nytt lagförslag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

6 feb 2023

1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,