Förslag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post

forvaltning-Auktorisationssystem-for-e-legitimering-och-digital-post-huvudbild.jpg

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa en lag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post. Lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2024. 

Regeringen föreslår att valfrihetssystem för tjänster för e-legitimering ska ersättas med auktorisationssystem. Regeringen föreslår också i propositionen att även digital post ska erbjudas via auktorisationssystem.

I väntan på riksdagens beslut förbereder Digg för uppdraget att vara tillhandahållande myndighet av auktorisationssystem. Det kommer vara en införandeperiod från fattat beslut till dess att alla förutsättningar för auktorisationssytemet finns på plats.

Publicerad 9 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023