Beslut om att utöka kommunstyrelse upphävs

forvaltning-Beslut-om-att-utoka-kommunstyrelse-upphavs-huvudbild.jpg

En kommunfullmäktige fattade beslut om att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Det finns dock inte något stöd i kommunallagen för att utöka styrelsen under mandatperioden. Enligt lagen ska styrelsen väljas för en period om fyra år. Förvaltningsrätten upphäver därför beslutet.

– Kommuner har stor frihet över hur de vill utforma sin organisation. Friheten är dock inte obegränsad. Valet till kommunstyrelse ska ske för hela mandatperioden. Det går inte att ändra antalet ledamöter efter att man valt styrelse, säger Johan Höök, rådman.

Publicerad 7 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Målet gällde rätten att ta del av en handling. En myndighet hade delat en handling via en extern molntjänst inom ramen för myndighetens interna arbete. Ta del av HFD:s bedömning här. 

26 feb 2024

Frågan i målet är om den av fullmäktige valda beslutsordningen har lett till att beslutet om budgeten inte har kommit till på lagligt sätt. Läs domstolens bedömning!

26 feb 2024

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024