Beslut om att utöka kommunstyrelse upphävs

forvaltning-Beslut-om-att-utoka-kommunstyrelse-upphavs-huvudbild.jpg

En kommunfullmäktige fattade beslut om att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Det finns dock inte något stöd i kommunallagen för att utöka styrelsen under mandatperioden. Enligt lagen ska styrelsen väljas för en period om fyra år. Förvaltningsrätten upphäver därför beslutet.

– Kommuner har stor frihet över hur de vill utforma sin organisation. Friheten är dock inte obegränsad. Valet till kommunstyrelse ska ske för hela mandatperioden. Det går inte att ändra antalet ledamöter efter att man valt styrelse, säger Johan Höök, rådman.

Publicerad 7 nov 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023

Riksdagen har klubbat igenom regeringens förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

7 nov 2023