Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

social-forbattra-myndigheters-arbete-med-skyddade-personuppgifter-huvudbild.jpg

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

I Sverige lever över 26 000 personer med skyddade personuppgifter. I många fall handlar det om kvinnor och barn som tvingats flytta på grund av våld och hot från en närstående man. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med detta. Myndigheten ska även verka för ökad kunskap genom att sprida de kunskapsmaterial som tagits fram till berörda målgrupper i syfte att se till att skyddade personuppgifter inte röjs.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas den 31 mars 2027.

Publicerad 15 sep 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024