Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ny kameraoffensiv mot kriminella nätverk

forvaltning-Ny-kameraoffensiv-mot-de-kriminella-natverken-huvudbild.jpg

Som en del i arbetet att lägga om rättspolitiken tillsatte regeringen tidigare i år en kamerabevakningsutredning. Utredningen består av två delar. I den första delen utreds behovet av förenklade regler för kamerabevakning för kommuner och regioner. Utgångspunkten är att tillståndskravet för kommuner och regioner tas bort när dessa vill kamerabevaka allmänna platser. I den andra delen har utredningen ett brett formulerat uppdrag om utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen. 

Den eskalerande situationen i samhället med bland annat allt grövre gängvåld gör att regeringen ser ett behov av en ny kameraoffensiv. Kameraoffensiven består av fyra delar.

  1. Regeringen ska besluta om ett tilläggsdirektiv till den sittande kamerabevakningsutredningen. Utredaren ska se över och föreslå lagändringar bland annat för att polisen ska kunna kamerabevaka med drönare i större utsträckning. Utredaren ska också föreslå ytterligare undantag från kraven att skylta med sin kamerabevakning, till exempel vid användning av civila polisbilar.
  2. Tre lagändringar för att ytterligare förbättra möjligheten för kamerabevakning ska utredas i ett snabbspår i Regeringskansliet. Polisen ska ges bättre förutsättningar att använda kamerabevakning med automatisk avläsning av registreringsskyltar, kunna ta del av kamerabevakningsmaterial från annans bevakning, till exempel trafikkameror, samt i större utsträckning kunna använda sig av ansiktsigenkänning för att till exempel kunna identifiera gängmedlemmar.
  3. Ett nytt kvantitativt kameramål införs i Polismyndighetens regleringsbrev – polisen ska öka antalet fasta och mobila bevakningskameror från nuvarande mål på 1 600 bevakningskameror till 2 500 bevakningskameror till 2024. Det innebär att antalet kameror femdubblas till utgången av 2024.
  4. Regeringen kommer också ge Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att se över och vid behov lämna förslag på hur Polismyndigheten kan ges ökad tillgång till befintliga kamerasystem kopplade till den statliga transportinfrastrukturen. Syftet är att ge Polismyndigheten större möjligheter att följa gängkriminellas rörelser över landet och ska kunna leda till en större och efterfrågad informationsinhämtning för myndigheten.

Publicerad 9 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024