Ny rapport om valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet

forvaltning-Ny-rapport-om-valdeltagandet-i-det-senaste-riksdagsvalet.jpg

Valdeltagandet sjönk i flera olika befolkningsgrupper i det senaste riksdagsvalet. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) stora valdeltagarundersökning ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” som nyligen släpptes.  

– Valdeltagandet varierar tydligt beroende på vilket perspektiv som studeras, säger Mikaela Järnbert, analytiker på SCB.

Hon fortsätter:

– Utifrån ett generationsperspektiv på födelseland ser vi att valdeltagandet är högst bland inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Det finns skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda oavsett ålder. Störst är skillnaden bland personer mellan 20 och 30 år gamla.

Valdeltagandet varierar även tydligt när statistik tas fram utifrån befolkningens utbildningsnivå. I riksdagsvalet 2022 var det 93 procent bland dem med eftergymnasial utbildning, 85 procent bland dem med gymnasial och 74 procent bland dem med förgymnasial utbildning.

– Valdeltagandet sjönk i samtliga utbildningsgrupper jämfört med riksdagsvalet 2018. Mest bland personer med högst förgymnasial utbildning.

Benägenheten att rösta varierar även med inkomstnivå. Ju högre inkomst desto större är benägenheten att rösta. Men valdeltagandet minskade i alla inkomstgrupper.

Publicerad 9 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023