Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ny rapport om valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet

forvaltning-Ny-rapport-om-valdeltagandet-i-det-senaste-riksdagsvalet.jpg

Valdeltagandet sjönk i flera olika befolkningsgrupper i det senaste riksdagsvalet. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) stora valdeltagarundersökning ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” som nyligen släpptes.  

– Valdeltagandet varierar tydligt beroende på vilket perspektiv som studeras, säger Mikaela Järnbert, analytiker på SCB.

Hon fortsätter:

– Utifrån ett generationsperspektiv på födelseland ser vi att valdeltagandet är högst bland inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Det finns skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda oavsett ålder. Störst är skillnaden bland personer mellan 20 och 30 år gamla.

Valdeltagandet varierar även tydligt när statistik tas fram utifrån befolkningens utbildningsnivå. I riksdagsvalet 2022 var det 93 procent bland dem med eftergymnasial utbildning, 85 procent bland dem med gymnasial och 74 procent bland dem med förgymnasial utbildning.

– Valdeltagandet sjönk i samtliga utbildningsgrupper jämfört med riksdagsvalet 2018. Mest bland personer med högst förgymnasial utbildning.

Benägenheten att rösta varierar även med inkomstnivå. Ju högre inkomst desto större är benägenheten att rösta. Men valdeltagandet minskade i alla inkomstgrupper.

Publicerad 9 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024