Kartläggning av myndigheters kommunikationsverksamhet

forvaltning-kartlaggning-av-myndigheters-kommunikationsverksamhet-huvudbild.jpg

För att få en tydligare bild av omfattningen av myndigheters informations- och kommunikationsverksamhet ger regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera denna verksamhet.

Regeringen vill även att Statskontoret analyserar hur myndigheterna förhåller sig till kraven på god förvaltningssed, legalitet, saklighet och opartiskhet.

Publicerad 12 sep 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023

Valdeltagandet sjönk i flera olika befolkningsgrupper i det senaste riksdagsvalet. Det visar SCB:s stora valdeltagarundersökning ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” som nyligen släpptes.

9 jun 2023