Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.

JP Förvaltningsnet är tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor. Du får en komplett bevakning av den allmänna förvaltningsrätten och tillgång till de senaste lagändringarna och domarna. Tjänsten innehåller samtliga rättskällor och vägledande dokument och ger dig ett heltäckande beslutsunderlag. I JP Förvaltningsnet hittar du frågor som kommunala befogenheter, utlämnande av allmän handling, sekretessprövningar, serviceskyldighet, omprövning av beslut och laglighetsprövning.

Vår redaktion med jurister och våra experter från bland annat kommuner och universitet vägleder dig genom den allmänna förvaltningsrätten. JP Förvaltningsnet ger dig ett stöd i din handläggning och ditt beslutsfattande exempelvis genom lagkommentarer till förvaltningslagen, kommunallagen och en rad andra centrala lagar. Med nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad.

Vi bevakar vad som händer hos myndigheter och organisationer som Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Datainspektionen samt Sveriges Kommuner och Landsting. Naturligtvis håller vi även koll på riksdag och regering. Du hittar domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, Högsta domstolen, hovrätterna, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Här finns även författningar, förarbeten och föreskrifter som rör allmän förvaltningsrätt. Du hittar det du söker via tjänstens kraftfulla sökfunktion. Du kan skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.

I JP Förvaltningsnet får du tillgång till:

  • 13 blanketter och checklistor
  • 390 expertanalyser
  • över 1 500 referat
  • över 37 800 domar och beslut

Så tycker våra kunder

Katarina Ekroth
"JP infonet är min bästa kollega på jobbet!"

Katarina Ekroth, Kommunjurist - Upplands-Bro kommun

Per Ekman
”Styrkan är kundsupporten, alltid fantastisk bra hjälp och stöd oavsett vem jag vänder mig till.”

Per Ekman, Utredare - Socialförvaltningen, Vänersborg kommun