Kurs – Diarieföring och arkivering

Som en del av offentlighetsprincipen hanterar alla verksamheter i offentlig sektor allmänna handlingar. Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen. I daglig verksamhet sker diarieföring och arkivering av handlingar, och det behöver ske på ett strukturerat sätt för att regelverket ska fungera i praktiken. Denna heldagskurs ger dig den kunskap du behöver för att arbeta med diarieföring, arkivering och övrig hantering av allmänna handlingar.

Kursen Diarieföring och arkivering riktar sig till dig som i tjänsten arbetar med eller har ansvar för diarieföring, arkivering och gallring av handlingar inom offentlig verksamhet. Kursen passar såväl för de med juridisk utbildning som de med annan utbildning.

Kursledare

Olle Ebbinghaus

VD och arkivarie, Dokumentinfo

Olle är arkivarie, konsult och utbildare med lång erfarenhet av att arbeta med olika delar av offentlig sektor. Han har mycket goda kunskaper om regelverk och arbetssätt för hantering av allmänna handlingar. Hos JP Infonet håller Olle kurser inom förvaltningsrätt

Programpunkter för utbildningen

  • Allmänna handlingar
  • Offentlighet och sekretess
  • Registreringsskyldighet och diarieföring
  • Arkivregler – arkivlagen
  • Bevarande och gallring
  • Dokumenthanteringsplan
  • Digital arkivering
  • Informationshantering som helhet

Så tycker tidigare kursdeltagare

"Så nyttigt och informativt. Mycket spännande med diskussioner med kollegor från andra kommuner/verksamheter."

Maria Lundqvist, Registrator - Örebro kommun