hammer lagkommentar till offentlighets- och sekretesslagen

Lagkommentaren till offentlighets- och sekretesslagen är skriven av Håkan Sandesjö, Lars Clevesköld och Nina Nilsson Rådeström.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till offentlighets- och sekretesslagen

I denna lagkommentar till offentlighets- och sekretesslagen (OSL) redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor som berörs av sekretessregleringen.

Lagen består av sju avdelningar med sammanlagt 44 kapitel. Kommentaren är författad av före detta hovrättsrådet Lars Clevesköld, universitetsadjunkten Nina Nilsson Rådeström och före detta generaldirektören Håkan Sandesjö. Arbetet med kommentaren är fördelat mellan dem på följande sätt:

Lars Clevesköld svarar för kommentaren till 1–15, 18, 23, 25 och 29 kap. Nina Nilsson Rådeström svarar för kommentaren till 16–17, 19–20, 30–32, 35 och 41–44 kap. Håkan Sandesjö svarar för kommentaren till 14, 21, 22, 24, 26–28, 33–34 och 36–40 kap.

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023