hammer lagkommentar till öppna data-lagen

Lagkommentaren är skriven av Monika Wendleby. Kommentaren beskriver rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till öppna data-lagen

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna data-​lagen) trädde i kraft i augusti 2022. Den ställer krav på myndigheter, offentligt styrda organ och offentliga företag att tillhandahålla öppna data (begreppen förklaras utförligt i kommentaren). Syftet med lagen är att främja innovation och digitalisering genom vidareutnyttjande av data från offentlig sektor.  

I kommentaren till lagen gås centrala begrepp igenom och förklaras. Detta skapar förståelse för vilka krav som gäller för de organisationer som omfattas. En speciell komplikation är hur begreppet ”öppna data” förhåller sig till begreppet ”handling” i tryckfrihetsförordningen. Även förhållandet till annan lagstiftning som offentlighets- och sekretesslagen, GDPR och säkerhetsskyddslagen förklaras. Detta är särskilt viktigt eftersom förfarandet i hanteringar av begäranden om att få öppna data är nära kopplat till annan lagstiftning. Kommentaren innehåller även analyser av bestämmelser om publiceringskrav, förfarande, överklagande med mera.

Öppna data-lagen genomför det direktiv som Europaparlamentet och rådet antog den 20 juni 2019, direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Kopplingen till direktivet beskrivs liksom frågetecken i det svenska genomförandet. I kommentaren ges även vissa praktiska tips kring tillämpningen av vissa bestämmelser.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023