hammer lagkommentar till nis-lagen

Lagkommentaren är författad av Monika Wendleby som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till NIS-lagen

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) ställer krav på vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. En central del i lagen är därför att definiera vem som ska anses vara en sådan leverantör och vad som utgör en samhällsviktig eller digital tjänst. Vidare beskrivs leverantörernas skyldighet att arbeta riskbaserat och genomföra förebyggande arbete för att förhindra incidenter. Har en incident väl inträffat finns strikta krav kring rapportering och hantering.

Lagen är komplex eftersom regelsystemen för digitala och samhällsviktiga tjänster regleras parallellt. Detta gör lagen svårläst, särskilt eftersom kraven skiljer sig distinkt åt. I kommentaren läggs därför kraft på hänvisningar för att underlätta för en läsare som enbart intresserar sig för samhällsviktiga alternativt digitala tjänster. Till det kommer att ett antal olika myndigheter har uppdrag som härrör från lagen. Vilka de är beskrivs liksom kopplingen till centrala myndighetsföreskrifter. Även förfarande-, sanktions- och överklagandebestämmelser beskrivs liksom hur lagen förhåller sig till annan lagstiftning som GDPR och säkerhetsskyddslagen.

NIS-lagen genomför direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. Kopplingen till direktivet beskrivs liksom frågetecken i det svenska genomförandet. I kommentaren ges även vissa praktiska tips kring tillämpningen av vissa bestämmelser.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023