Kurs

NIS 2 i praktiken

NIS 2 i praktiken

Om kursen

Denna kurs går igenom hur du kan förbereda din organisation utifrån NIS 2-direktivet gällande riskhanteringsåtgärder och rapporteringsskyldigheter. Direktivet handlar i stort om säkerhet i nätverk och informationssystem. Kursen behandlar även hur NIS 2 ska hanteras i förhållande till andra regulatoriska krav, exempelvis incidenthantering i flera regelverk. Under dagen går vi också igenom verktyg för hur du kan tydliggöra behovet av åtgärder och nå fram med budskapet på ett bra sätt.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig med intresse för cybersäkerhet i praktiken och till dig som på något sätt berörs av den kommande lagstiftningen. I NIS2 blir ledningens roll och ansvar tyngre varpå denna kurs är extra aktuell för just dig som ingår i en ledningsgrupp. Som deltagare bör du ha övergripande förkunskap om NIS 2-direktivets innebörd. Detta kan man få i vår kurs NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?.

NIS 2-direktivet ska implementeras i svensk lag senast i oktober 2024. Efter att ha genomfört denna kurs ska du ha fått en fördjupad förståelse för hur du kan planera din organisations verksamhet, vilka metoder du kan tillämpa och vilka förändringar du kan behöva genomföra utifrån direktivet.

Programpunkter

 • Inledning
 • Gap-analys – krav enligt artikel 21
 • Hur organiserar och hanterar man incidentrapporteringen?
 • Genomgång av artikel 23 och annan lagstiftning som kräver incidenthantering (GDPR, säkerhetsskyddslagen)
 • Hur förankrar man åtgärder enligt NIS 2 hos medarbetare och chefer? Hur påverkar man ledningen som fått ett större ansvar?
 • Grupparbeten blandas med gemensam diskussion. Möjlighet till frågor finns fortlöpande.
 • Sammanfattning av dagen

Avslutning/utvärdering

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Maria Rössle

Kursledare

Maria Rössle Verksamhetskonsult, Passacon

Maria hjälper organisationer att praktiskt utforma och införa beredskapsplaner och säkerhetshöjande organisatoriska åtgärder. Hon har varit verksam som chef inom statliga myndigheter och det privata näringslivet.  

Tillgängliga kursupplägg

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-14:30 Stockholm Antal platser stacks 5220 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS 2 i praktiken

Tillfälle: den 20 mars 2024 09:30-14:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS 2 i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-14:30 Stockholm Antal platser stacks 5220 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS 2 i praktiken

Tillfälle: den 20 november 2024 09:30-14:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS 2 i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023