Kurs

Registrerades rättigheter

Registrerades rättigheter

Om kursen

2021 kommer bli ett år då de registrerades rättigheter står i fokus. Integritetsskyddsmyndigheten har aviserat att den efter påpekanden från EU-domstolen i Schrems II kommer lägga större fokus på att utreda klagomål från de registrerade. Reglerna om registrerades rättigheter är komplicerade och ska kunna hanteras korrekt under korta tidsfrister. Att göra fel kan leda till sanktioner på 20 miljoner euro. I arbetet med att hantera rättigheter behöver man dessutom hantera flera andra centrala regelverk, till exempel andra mänskliga rättigheter och offentlighetsprincipen, vilket gör frågorna ännu mer besvärliga. Det är alltså hög tid att fördjupa arbetet om registrerades rättigheter, vilket förstås även kan vara positivt för organisationens varumärke.

Programpunkter

 • Förfarandekrav (bland annat kravet att hantera rättighetsfrågor inom en månad och motivera avslag)
 • Genomgång av rättigheterna Information, Registerutdrag, Rättelse, Radering, Begränsning, Invändning, Dataportabilitet och rätt att slippa automatiserat beslutsfattande.
 • Hur kan man arbeta praktiskt med en rättighetsfråga (från begäran till beslut)
 • Vilka rättsmedel har de registrerade?
 • Vad kan tillsynsmyndigheten göra efter ett klagomål?
Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Registrerades rättigheter

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.