Kurs – Registrerades rättigheter

registrerades-rattigheter.jpg

2021 kommer bli ett år då de registrerades rättigheter står i fokus. Integritetsskyddsmyndigheten har aviserat att den efter påpekanden från EU-domstolen i Schrems II kommer lägga större fokus på att utreda klagomål från de registrerade. Reglerna om registrerades rättigheter är komplicerade och ska kunna hanteras korrekt under korta tidsfrister. Att göra fel kan leda till sanktioner på 20 miljoner euro. I arbetet med att hantera rättigheter behöver man dessutom hantera flera andra centrala regelverk, till exempel andra mänskliga rättigheter och offentlighetsprincipen, vilket gör frågorna ännu mer besvärliga. Det är alltså hög tid att fördjupa arbetet om registrerades rättigheter, vilket förstås även kan vara positivt för organisationens varumärke.

Kursledare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Programpunkter

  • Förfarandekrav (bland annat kravet att hantera rättighetsfrågor inom en månad och motivera avslag)
  • Genomgång av rättigheterna Information, Registerutdrag, Rättelse, Radering, Begränsning, Invändning, Dataportabilitet och rätt att slippa automatiserat beslutsfattande.
  • Hur kan man arbeta praktiskt med en rättighetsfråga (från begäran till beslut)
  • Vilka rättsmedel har de registrerade?
  • Vad kan tillsynsmyndigheten göra efter ett klagomål?