hammer dataskyddslagen med kommentarer

En kommentar till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, även kallad dataskyddslagen. Lagen kompletterar GDPR . Monika Wendleby kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentarer till dataskyddslagen

Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning preciserar – precis som namnet antyder – vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen där Sverige fått nationell kompetens att lagstifta. Preciseringarna förklarar vad som ska anses vara allmänt intresse och rättslig förpliktelse liksom preciseringar kring integritetskänsliga personuppgifter (känsliga personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser och personnummer). Vidare finns bestämmelser om dataskyddsombuds tystnadsplikt och preciseringar av GDPR: förhållande till svenska grundlagar och begreppet journalistiska ändamål. 

Dataskyddslagen, även kallat kompletteringslagen, innehåller även vissa förfarandebestämmelser. Lagen kompletterar artikel 83 rörande sanktioner genom att klargöra vad som gäller för myndigheter och vid behandling av personuppgifter om lagöverträdelser. Vidare innehåller den förtydliganden kring rättsmedel (vilka beslut som är överklagbara) och skadestånd. Den innehåller även bestämmelser som utökar GDPR:s tillämplighet inom säkerhetsskyddsområdet.

Eftersom det rör sig om kompletterande bestämmelser är det viktigt att den svenska lagstiftningen håller sig inom de mandat GDPR ger. Denna fråga analyseras genomgående i kommentaren och svagheter i genomförandet lyfts upp.  Vidare beskrivs hur varje paragraf genomför eller kan kopplas till artiklar i GDPR. I kommentaren ges även vissa praktiska tips kring tillämpningen av vissa bestämmelser.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I en mycket intressant dom har EU-domstolen klargjort hur starkt skyddet är av dataskyddsombuds oberoende. Vår expert Monika Wendleby analyserar domen.

24 aug 2022

Nu går det att visselblåsa till IMY om man vill informera om ett missförhållande som innebär att en viss organisation inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller kompletterande regler till den.

22 aug 2022

IMY förbjuder ett bolag som bedriver en privat tandläkarklinik att använda ett kamerasystem på kliniken.

22 aug 2022