Kurs – Överföringar till tredje land – vad gäller efter Schrems II?

overforingar-till-tredje-land--vad-galler-efter-schrems-ii-16x9.jpg

I juli 2020 kom en mycket omdiskuterad dom Schrems II som rörde överföringar av personuppgifter till USA. EU-​domstolen underkände kommissionens beslut ”Privacy Shield”, vilket gjort att rättsläget är utmanande. Läget blev inte enklare av de utkast till EDPB-rekommendationer och standardavtalsklausuler som kom under hösten 2020. Det som direkt påverkas är sociala medier som Facebook och sökmotorer som Google men även frågor om amerikanska molntjänster och helpdesk-​verksamhet är svårhanterade. EU-​domstolen tydliggjorde att tillsynsmyndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten är skyldiga att agera på klagomål från registrerade i sådana här frågor och myndigheterna har börjat hantera klagomål från organisationen None of your business (Noyb), vilket lär ge resultat under 2021.

Domen sätter även fokus på andra frågor om tredjelandsöverföringar. Går det till exempel att genomföra tjänsteresor eller mejla kontakter utanför EU/EES-​området? Vad händer när övergångsperioden i handelsavtalet mellan UK och EU efter Brexit är över under sommaren 2021 (I domen Privacy International från EU-​domstolen finns vissa skrivningar som kan göra det svårt för kommissionen att fatta ett beslut om säkert tredje land).

Kursen vänder sig till dataskyddsombud, Privacy Officers, jurister och andra personer verksamma inom dataskyddsområdet, inköpsansvariga och avtalsansvariga, VD och personer inom HR och personer som arbetar med IT och IT/säkerhet.

Kursledare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER

  • Grundläggande principer i GDPR och hur de ska tillämpas vid tredjelandsöverföringar
  • Regelverket kring tredjelandsöverföringar
  • Schrems II – vad handlade domen om, vad kan man göra efter domen och hur förhåller den sig till andra EU-domar?
  • Skyddsåtgärder – vad är det och vad är relevant i olika situationer
  • Yttrandefrihet och tredjelandsöverföringar
  • Tillkommande informationskrav vid tredjelandsöverföringar
  • Överföringar i särskilda fall (till exempel tjänsteresor)
  • Hantering av livet efter Brexit
  • Krav på tillsynsmyndigheterna att agera – vad innebär det i praktiken?