Kurs – Överföringar till tredje land – vad gäller efter Schrems II?

Överföringar till tredje land – vad gäller efter Schrems II 16x9.jpgI juli 2020 kom en mycket omdiskuterad dom Schrems II som rörde överföringar av personuppgifter till USA. EU-domstolen underkände kommissionens beslut ”Privacy Shield”, vilket gjort att rättsläget är utmanande. Det som direkt påverkas är sociala medier som Facebook och sökmotorer som Google. Domen väcker även frågor om amerikanska molntjänster och helpdesk-verksamhet. EU-domstolen tydliggjorde att tillsynsmyndigheter som Datainspektionen är skyldiga att agera på klagomål från registrerade i sådana här frågor och idag finns redan flera klagomål anhängiggjorda hos de europeiska tillsynsmyndigheterna. Vad kan och bör personuppgiftsansvariga göra?

Domen sätter även fokus på andra frågor om tredjelandsöverföringar. Går det till exempel att genomföra tjänsteresor eller mejla kontakter utanför EU/EES-området? Vad händer när Brexits övergångsperiod är över (en färsk dom från EU-domstolen antyder att det kommer bli svårt för kommissionen att fatta ett beslut om säkert tredje land – även om det skulle bli en mjuk Brexit).

Kursen vänder sig till dataskyddsombud, Privacy Officers, jurister och andra personer verksamma inom dataskyddsområdet, inköpsansvariga och avtalsansvariga, VD och personer inom HR.

Kursledare

Monika Wendleby

Författare och partner på Passacon AB

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER

  • Grundläggande principer i GDPR och hur de ska tillämpas vid tredjelandsöverföringar
  • Regelverket kring tredjelandsöverföringar
  • Schrems II – vad handlade domen om, vad kan man göra efter domen?
  • Skyddsåtgärder – vad är det och vad är relevant i olika situationer
  • Yttrandefrihet och tredjelandsöverföringar
  • Tillkommande informationskrav vid tredjelandsöverföringar
  • Överföringar i särskilda fall (till exempel tjänsteresor)
  • Förberedelse inför Brexit
  • Krav på tillsynsmyndigheterna att agera – vad innebär det i praktiken?