hammer lagkommentar till patientdatalagen

Monika Wendleby har författat en lagkommentar till patientdatalagen där hon noggrant kommenterar varje paragraf i lagstiftningen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till patientdatalagen

Patientdatalagen är en lagstiftning som dels kompletterar GDPR, dels reglerar en del andra frågor kopplade till journalföring med mera. Lagen ska tillämpas av vårdgivare oavsett om de finns inom offentlig eller privat sektor.

Lagen innehåller bestämmelser om vilka som omfattas (begreppet vårdgivare), vad som ingår i personuppgiftsansvaret och vilka ändamål som personuppgifter får behandlas för. Den förtydligar även krav på patientjournaler, utifrån både GDPR-aspekter och annat såsom läsbarhet. Lagen innehåller även bestämmelser som tydliggör skyldigheter för vårdpersonal och vilka rättigheter patienten har. Vidare innehåller lagen bestämmelser om kvalitetsregister samt ett antal förfarandebestämmelser.

Patientdatalagen tillkom redan 2008 och har setts över i flera omgångar, bland annat inför att GDPR skulle börja tillämpas i maj 2018. Eftersom GDPR är en förordning, som direkt ska tillämpas i medlemsstaterna, får lagen enbart komplettera eller begränsa GDPR i den utsträckning GDPR medger det. I kommentaren görs genomgående analyser av hur det svenska lagstiftningsarbetet förhåller sig till GDPR. I flera fall varnas för att det kan finnas brister i det svenska genomförandet. Vidare beskrivs vilka frågor som regleras i patientdatalagen och vilka som i stället framgår av GDPR.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023