Kurs

Skoljuridisk fördjupningskurs

Skoljuridisk fördjupningskurs

Om kursen

Skoljuridikens roll har ökat framförallt efter införande av skollagen 2011 och de senaste årens satsning och debatt kring och om skolfrågorna. Olika satsningar har gjorts bland annat genom en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer samt andra kompetenshöjande insatser på området.

Skoljuridisk fördjupningskurs behandlar några av de mest aktuella frågorna inom grundskola och andra obligatoriska skolformer med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning. Fördjupning sker inom aktuella områden som just nu är av störst praktiskt betydelse för dig som arbetar med skoljuridiska frågor.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom såväl kommunala som fristående skolor samt till tjänstemän inom den kommunala förvaltningen.

Det är önskvärt att deltagaren har förkunskaper motsvarande rektorsutbildningen eller liknande.

Programpunkter

 • Inledning med senaste utvecklingen och aktuella reformer
 • Skolplikten, aktuella frågor, bland annat ansvar för skolplikt, bevakning, elever med omfattande frånvaro
 • Skolans ansvar att motverka kränkande behandling
 • Resursfördelning, bland annat tilläggsbelopp och annan ersättning till elever i behov av särskilt stöd
 • Offentlighet och sekretess
 • Betyg och betygssättning
 • Trygghet och studiero, bland annat ordningsregler, disciplinära åtgärder och andra ingripanden mot elever

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 7 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • SÅ BRA KURS!! Och kontexten runt - toppklass. Annica Olson Westerlind Rektor, Skanörs skola Vellinge kommun

 • Mycket hög klass på föreläsare och kursen som helhet. Ulf Becker Skolledare Vellinge kommun

 • Bra och informativ kurs med mycket duktig föreläsare. Helena Possner Rektor Drottningholmskolan

Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Skoljuridisk fördjupningskurs

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.