Kurs

Skoljuridisk fördjupningskurs

Skoljuridisk fördjupningskurs

Om kursen

Skoljuridikens roll har ökat framförallt efter införande av skollagen 2011 och de senaste årens satsning och debatt kring och om skolfrågorna. Olika satsningar har gjorts bland annat genom en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer samt andra kompetenshöjande insatser på området.

Skoljuridisk fördjupningskurs behandlar några av de mest aktuella frågorna inom grundskola och andra obligatoriska skolformer med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning. Fördjupning sker inom aktuella områden som just nu är av störst praktiskt betydelse för dig som arbetar med skoljuridiska frågor.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom såväl kommunala som fristående skolor samt till tjänstemän inom den kommunala förvaltningen.

Det är önskvärt att deltagaren har förkunskaper motsvarande rektorsutbildningen eller liknande.

Programpunkter

 • Inledning med senaste utvecklingen och aktuella reformer
 • Skolplikten, aktuella frågor, bland annat ansvar för skolplikt, bevakning, elever med omfattande frånvaro
 • Skolans ansvar att motverka kränkande behandling
 • Resursfördelning, bland annat tilläggsbelopp och annan ersättning till elever i behov av särskilt stöd
 • Offentlighet och sekretess
 • Betyg och betygssättning
 • Trygghet och studiero, bland annat ordningsregler, disciplinära åtgärder och andra ingripanden mot elever

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 7 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • SÅ BRA KURS!! Och kontexten runt - toppklass. Annica Olson Westerlind Rektor, Skanörs skola Vellinge kommun

 • Mycket hög klass på föreläsare och kursen som helhet. Ulf Becker Skolledare Vellinge kommun

 • Bra och informativ kurs med mycket duktig föreläsare. Helena Possner Rektor Drottningholmskolan

Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

11/9: 09:30-14:30
12/9: 09:30-14:30
Livesänd Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skoljuridisk fördjupningskurs

Tillfälle: 11-12 september 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skoljuridisk fördjupningskurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024