Kurs - Vuxenutbildningens juridik

Vuxenutbildningens_juridik16x9.jpgVuxenutbildningen är en skolform som har en hel del gemensamt med övriga skolformer inom skolväsendet, men som också i hög grad är präglad av sin särart. Utbildningens syfte och de kraftigt varierande behov och förutsättningar som olika elever inom vuxenutbildningens skolformer har, innebär att andra typer av frågor aktualiseras här än inom övriga skolformer. Under andra utbildningar tas ofta frågor upp som också är relevanta för vuxenutbildningen, men sällan utifrån vuxenutbildningens perspektiv.

Under den här utbildningen går vi igenom regelverket för vuxenutbildning med fokus på olika frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten.

Kursen riktar sig till skolledare, skolchefer och andra med lednings- eller samordningsansvar, tjänstemän på förvaltning eller motsvarande samt andra som vill lära sig mer på vuxenutbildningens område.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Behörighet, mottagande och urval
  • Rätten att fullfölja utbildning
  • Betygssättning
  • Ingripanden mot elever
  • Skyldigheten att motverka diskriminering och annan kränkande behandling
  • Stöd och annan individanpassning av utbildningen

Kontakt

Har du frågor om kursen Vuxenutbildningens juridik eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.

Så tycker tidigare kursdeltagare

"Intressant innehåll trots att vissa delar (upphandling) inte rör oss. Jag som ny rektor känner mig mycket mer varm i kläderna och mer förberedd inför mitt fortsatta arbete och rektorsutbildning."

Anna Lofors, Rektor - Falu kommun

"Mycket givande kurs, som jag saknat!"

Anna Röjås, Chef - Lunds kommun