Kurs – Tilläggsbelopp – regelverk och praktik

För fristående skolor och förskolor gäller att de kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Även många kommuner väljer att helt eller delvis använda tilläggsbelopp vid resursfördelning till sina egna skolor. 

Frågor om tilläggsbelopp har ofta mycket stor betydelse för elevernas utbildning och har prövats i domstol ett mycket stort antal gånger. Under utbildningen får du en heltäckande genomgång av reglerna om tilläggsbelopp med fokus på frågor som är aktuella i den praktiska verksamheten. 

Kursen Tilläggsbelopp – regelverk och praktik vänder sig till dig som arbetar med frågor om och kring tilläggsbeloppen såväl inom kommunala som privata verksamheter.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • När har ett barn/elev rätt till tilläggsbelopp?
  • Hur ska ett tilläggsbelopp bestämmas?
  • Vad ska en ansökan om tilläggsbelopp innehålla?
  • Handläggning av ansökningar om tilläggsbelopp
  • Aktuell rättspraxis
  • Aktuella regelförändringar

Så tycker tidigare kursdeltagare

"Tydlig information och mycket intressant att se olika beslut och föreläsarens kommentarer till det."

Lisa Sterzel, Specialpedagog - Skolgrunden AB

"Bra! Konkret och lättförståeligt."

Josefine Eriksson, Handläggare - Täby kommun

"Mycket genomtänkt kurs och jag har fått med mig ny kunskap och stärkts i min roll."

Åsa Franzén, Chef för förskolestödet - Huddinge kommun BUF

Mycket givande och informativ kurs!

Annela Åhs, Rektor - Västerås Waldorfskola