Kurs - Tilläggsbelopp - regelverk och praktik

För fristående skolor och förskolor gäller att de kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Även många kommuner väljer att helt eller delvis använda tilläggsbelopp vid resursfördelning till sina egna skolor. 

Frågor om tilläggsbelopp har ofta mycket stor betydelse för elevernas utbildning och har prövats i domstol ett mycket stort antal gånger. Vid utbildningen ges en heltäckande genomgång av reglerna om tilläggsbelopp med fokus på frågor som är aktuella i den praktiska verksamheten. 

Kursen Tilläggsbelopp- regelverk och praktik vänder sig till dig som arbetar med frågor om och kring tilläggsbeloppen såväl inom kommunala som privata verksamheter. 

Kommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Bra upplägg av Hellstadius. Tydligt i en värld som lätt kan bli otydlig".
"Bra  och tydligt!"
"Mycket duktigt föreläsare som kunde förklara, förtydliga och exemplifiera på ett enstående sätt"
"Full pott, sakligt, effektivt och med oerhörd kunskap"

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • När har ett barn/elev rätt till tilläggsbelopp?
  • Hur ska ett tilläggsbelopp bestämmas?
  • Vad ska en ansökan om tilläggsbelopp innehålla?
  • Handläggning av ansökningar om tilläggsbelopp
  • Aktuell rättspraxis
  • Aktuella regelförändringar

Kontakt

Har du frågor om kursen Tilläggsbelopp- regelverk och praktik eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000