Kurs - Skoljuridik för skolchefer

Juridik_for_skolchefer.jpgRiksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet fr.o.m. den 1 januari 2019 måste ha en särskilt utsedd skolchef. Denne ska stötta huvudmannen när det gäller att se till att de föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet.

Detta uppdrag förutsätter alltså goda kunskaper om de regelverk som för närvarande gäller.

Utöver skolchefens tänkta roll går vi på kursen igenom skollagstiftningens uppbyggnad, hur man hittar och tolkar relevanta bestämmelser. Vidare redovisas de senaste nyheterna i lagstiftningen och hur man kan hålla sig uppdaterad om dessa. Utrymme för frågor ges också.

Kursen vänder sig dig som är skolchef och den täcker in såväl fristående som kommunal verksamhet men kan även passa den som är huvudman för skolverksamhet.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kursledare

Marie Runelid

Kommunjurist i Karlstad

Marie Runelid är kommunjurist i Karlstad och undervisar också på rektorsprogrammet. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom skoljuridik.

Programpunkter

 • Regelefterlevnad
 • Inte förringa huvudmannens absoluta och yttersta ansvar
 • Biträda huvudmannen med att se till att bindande statliga normer följs
 • Fortsatt stor frihet att besluta om sin organisation
 • Inte införa en ny ansvarsnivå (inte rubba de tre befintliga)
 • Inte obligatorisk benämning
 • Inga formella behörighetskrav
 • Värna ansvarsfördelningen
 • Stimulera enhetsövergripande samarbete
 • Systematiska kvalitetsarbetet
 • Åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter
 • Informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig

Kontakt

Har du frågor om kursen Skoljuridik för skolchefer eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000

"Fantastiskt tydligt och mycket matnyttigt!"

Sara Hollertz Jildell, Lärare och styrelseledamot - Söderköpings Waldorfskola

"Lärorikt och nyttigt"

Saad Muhialdin, Skolchef - Finska Folkhögskolan Stiftelse

Bra och överskådlig genomlysning.

Thomas Axelsson, Skolchef - Europaskolan Strängnäs