Kurs - Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor

Agar_och_ledningsprovning_av_fristaende_skolor_och_forskolor16x9.jpgNu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

De nya reglerna innebär utökade krav, såväl avseende vilka som ska uppfylla reglerna som vilka regler som ska uppfyllas. Den krets som hos huvudman/ägare kan anses ha väsentligt inflytande över verksamheten ska samlat anses ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten. Var och en som ingår i kretsen för väsentligt inflytande ska även uppfylla krav på personlig lämplighet. 

Vid utbildningen riktas fokus på vad de nya kraven i praktiken innebär för olika verksamheter. För förskolans del är det kommunen som är tillsynsmyndighet, medan Skolinspektionen utövar tillsyn över de fristående skolorna.

Kursen Ägar- och ledningsprövning av fristående skolor och förskolor riktar sig såväl till dig som driver eller vill driva fristående skola eller förskola och därmed måste leva upp till kraven, som till dig som arbetar med tillsyn av fristående förskolor i kommunen och alltså måste bedöma när kraven är uppfyllda.

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Hur kan man visa att ekonomin i verksamheten är tillräckligt god?
  • Vad krävs för att ägare och ledning ska ha visat tillräcklig erfarenhet och insikt för ett godkännande?
  • Vad innebär kravet på lämplighet i ägar- och ledningskretsen?

Kontakt

Har du frågor om kursen Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.