Kurs – Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter

hem_och_skola_16x9.jpgAtt vårdnadshavare är engagerade i sina barns skolgång är givetvis i grunden något positivt. Betydelsen av ett kontinuerligt samarbete mellan skola och hem är ett viktigt uppdrag för skolan, vilket också är tydligt uttryckt i styrdokument som skollagen och läroplanerna.

På senare tid uppfattar många skolor att mängden önskemål och krav från vårdnadshavare ökat, att det är svårt för skolan att veta hur långtgående skyldigheterna är på olika områden och vilka hemmets rättigheter är. Det är viktigt att detta är så tydligt som möjligt, eftersom det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande och konstruktivt samarbete mellan skola och hem.

Under denna utbildning går vi igenom ett antal områden som är aktuella i den dagliga verksamheten och som är viktiga för kontakten mellan skola och hem. Fokus kommer att ligga på hur de aktuella reglerna ska tillämpas i skolans praktiska verksamhet och var gränserna för skolans skyldigheter går.

Utbildningen vänder sig till alla i skolan som behöver förbättra sina kunskaper om regleringen av rättigheter och skyldigheter i relationen och kommunikationen mellan hem och skola.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

PROGRAMPUNKTER

Rättigheter och skyldigheter när det gäller:

  • Mottagande, skolplacering och klasstillhörighet
  • Särskilt stöd
  • Kränkningar
  • Tillsynsansvar
  • Vårdnadstvister
  • Allmän plats
  • Något om offentlighet, sekretess och GDPR
  • Skolans kommunikation med hemmen