Kurs

Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter

Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter

Om kursen

Att vårdnadshavare är engagerade i sina barns skolgång är givetvis i grunden något positivt. Betydelsen av ett kontinuerligt samarbete mellan skola och hem är ett viktigt uppdrag för skolan, vilket också är tydligt uttryckt i styrdokument som skollagen och läroplanerna.

På senare tid uppfattar många skolor att mängden önskemål och krav från vårdnadshavare ökat, att det är svårt för skolan att veta hur långtgående skyldigheterna är på olika områden och vilka hemmets rättigheter är. Det är viktigt att detta är så tydligt som möjligt, eftersom det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande och konstruktivt samarbete mellan skola och hem.

Under denna utbildning går vi igenom ett antal områden som är aktuella i den dagliga verksamheten och som är viktiga för kontakten mellan skola och hem. Fokus kommer att ligga på hur de aktuella reglerna ska tillämpas i skolans praktiska verksamhet och var gränserna för skolans skyldigheter går.

Utbildningen vänder sig till alla i skolan som behöver förbättra sina kunskaper om regleringen av rättigheter och skyldigheter i relationen och kommunikationen mellan hem och skola.

Programpunkter

Rättigheter och skyldigheter när det gäller:

 • Mottagande, skolplacering och klasstillhörighet
 • Särskilt stöd
 • Kränkningar
 • Tillsynsansvar
 • Vårdnadstvister
 • Allmän plats
 • Något om offentlighet, sekretess och GDPR
 • Skolans kommunikation med hemmen
Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.