Kurs

Skolplikt – från bevakning till problematisk frånvaro

Skolplikt – från bevakning till problematisk frånvaro

Om kursen

Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som har skolplikt. Kommuner och enskilda huvudmän har på olika sätt och i olika situationer ett ansvar för att elever fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Det kan många gånger uppstå situationer då regelverket kring skolplikten är svårtolkat och det är svårt att avgöra vilka som omfattas och vem som har ansvar för vad.

Vid kursen Skolplikt görs en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt med fokus på frågor som har en nära koppling till den praktiska verksamheten. Vi går igenom vad som ligger i skolplikten och det ansvar som ligger på kommun och fristående skolor för genomförandet. Skolplikten från 6 års ålder berörs särskilt och utrymme ges för deltagarnas egna frågor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolpliktsfrågor, både som tjänsteman inom kommun och privat verksamhet. Kursen är även lämplig för andra som arbetar med dessa frågor eller vill lära sig mer om området.

Programpunkter 

 • Kommuners och fristående skolors ansvar för skolpliktens genomförande
 • Hemkommunens övergripande ansvar
 • Gränserna för skolplikt, vilka barn omfattas inte av skolplikten?
 • Elever med problematisk frånvaro
 • Olika sätt att fullgöra skolplikten
 • Skolan och socialtjänsten
 • Nya regler om förskoleklass och skolplikt från 6 års ålder

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 9 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • "En mycket bra utbildning. Bra med konkreta exempel och dialog." Gunilla Nolervik Sakkunnig Östersunds kommun

 • "Toppen att detta har blivit en heldagskurs! Jag har tidigare gått en halvdagskurs på motsvarande tema, och då var tiden för knapp" Johanna Norberg Utredare/handläggare Stab Utbildning, Täby kommun

 • Som alltid givande, effektivt och lärorikt - Mikael Hellstadius levererar! Jennie Ongaro Handläggare, barn- och elevhälsan Upplands Väsby kommun

 • Mycket lärorikt och kärnfullt material. Anette Edström Kvalitetschef Vellinge kommun

Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:00 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms. 

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skolplikt – från bevakning till hemmasittare

Tillfälle: den 8 november 2021 09:30-14:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skolplikt – från bevakning till hemmasittare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.