Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statskontoret ska analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

17 feb 2020

Anbudsöppningsprotokoll omfattades av sekretess

Det konstaterar Kammarrätten i Sundsvall i en dom.

17 feb 2020

Att undvika vanliga fallgropar vid offentlig upphandling av byggentreprenad – avtalet

Välj rätt standardavtal vid upphandling av byggentreprenad.

17 feb 2020

När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling?

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk svarar på frågan.

14 feb 2020

Fler anbud i offentliga upphandlingar

Det framgår av rapporten Statistik om offentlig upphandling.

22 jan 2020

Ny HFD-dom om avtalsspärr

HFD har nyligen tagit ställning till om en upphandlande myndighet får förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

21 jan 2020

Utvärderingsmodell stred mot likabehandlingsprincipen

Läs mer om kammarrättsdomen här.

21 jan 2020

Sekretess för prisuppgifter

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling?

21 jan 2020

Om en anbudsgivare deltar i förberedelserna av en upphandling

Vad händer om en anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av en upphandling? Läs juristens svar.

3 dec 2019

Bostadsbolag ska betala skadestånd till följd av kontraktsbrott

Läs mer om domen i vår sammanfattning.

3 dec 2019

Nya tröskelvärden vid årsskiftet

Direktupphandlingsgränserna, som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena, kommer att påverkas av detta.

26 nov 2019

Stärkt stöd om upphandling till samhällsviktig verksamhet

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ge förstärkt stöd om upphandling av samhällsviktig verksamhet.

26 nov 2019

Dynamiska inköpssystem

Kan en upphandlande myndighet avsluta ett pågående dynamiskt inköpssystem? Vår upphandlingsjurist besvarar frågan.

7 nov 2019

Otillåten begränsning av underentreprenad

Får en upphandlande myndighet begränsa hur stor del av kontraktet som läggs ut på en underleverantör?

7 nov 2019

Leverantörsbyte borde inte ha godkänts

Kammarrätten har för första gången prövat ett leverantörsbyte i ramavtal.

6 nov 2019

Ny lag om statistik på upphandlingsområdet

Lagen börjar gälla den 1 juli 2020 och ett halvår senare ska upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

6 nov 2019

Anbudsinbjudan var tydlig och förutsebar

Anbudsinbjudan har alltså inte innehållit sådana brister att upphandlingen ska göras om. Läs mer om domen här.

8 okt 2019

Nytt meddelat prövningstillstånd i ett upphandlingsmål

För fjärde gången i år har HFD meddelat prövningstillstånd i ett upphandlingsmål.

4 okt 2019

Klargörande från HFD

Är bestämmelserna om onormalt låga anbud tillämpliga på priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor?

4 okt 2019

Referensperson var inte släkt med vinnande leverantör

Kammarrätten anser att den ifrågasatta referenspersonen inte är släkt med den vinnande leverantören.

9 sep 2019

4 , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , 12 ,