Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Om rätten till ersättning för rättegångskostnader i upphandlingsmål

Utgör rättegångskostnader i anledning av överprövningsmål en ersättningsgill skada enligt LOU och därmed kan ersättas såsom skadestånd? Läs mer!

15 aug 2018

Stolpe ut för Polismyndighetens upphandling av passystem

Polismyndigheten genomförde en upphandling av ramavtal avseende persondokument och passystem, men den måste göras om. Läs mer!

20 jun 2018

Förenklade upphandlingsregler

Förenklingsutredningen föreslår bland annat i sitt betänkande att det ska bli lättare att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud. Läs mer!

20 jun 2018

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Måste upphandlande myndigheter och enheter ta emot elektroniska fakturor? Läs mer!

18 jun 2018

Statsstöd blir Upphandlingsmyndighetens ansvar

Vad är statsstöd? Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för vägledning när det gäller det. Läs mer!

18 jun 2018

Nytt verktyg ska hjälpa kommuner i upphandling av elbusstrafik

Hur ska kommuner veta var laddare för elbussar ska byggas?  - Nytt analysverktyg ska hjälpa kommuner att besvara frågor som denna. 

31 maj 2018

Dataskyddsreglerna påverkar offentlig upphandling – det här behöver du känna till

Måste förhållandet mellan myndigheten och leverantören vara klarlagt redan i förfrågningsunderlaget? Läs mer! 

24 maj 2018

En domstols utredningsansvar gällande sekretessbelagda uppgifter i upphandlingsmål

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i ett nytt beslut att en domstols granskning av inhämtade anbudshandlingar ska ske utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.

23 maj 2018

Nya lagar och regler inom upphandling med JP Webbkurs

Nu har vi släppt en ny omgång av laguppdateringar inom upphandlingsområdet. 

11 maj 2018

Upphandlingsmyndigheten ska se över upphandlingsstatistik

Regeringen vill bredda den statistik som samlas in på upphandlingsområdet. 

7 maj 2018

Okej att enbart utländska leverantörer behövde lämna in myndighetsintyg

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det inte strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.   

23 apr 2018

Stöd för en digital inköpsprocess

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt och förbättrat webbstöd för den digitala inköpsprocessen.

20 apr 2018

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har rätt att stoppa upphandlingar

Sedan 1 april i år måste statliga myndigheter samråda med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten inför utkontraktering av viss säkerhetskänslig verksamhet. 

17 apr 2018

Stöd för klimathänsyn i upphandling

Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sina temasidor om klimat och upphandling.

16 apr 2018

Fler myndigheter bör innovationsupphandla

En vanlig uppfattning bland upphandlande myndigheter är att inköp av spetsteknik och avancerade systemlösningar är svårt

20 mar 2018

Webbstöd kring livsmedelsupphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt förbättrat webbstöd kring livsmedelsupphandling

6 mar 2018

Nya domar och beslut inom upphandling med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Upphandling!

20 feb 2018

Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster föreslås

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagen om offentlig upphandling, LOU. Ändringarna ska förenkla vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster (välfärdstjänster) som har ett värde som understiger EU:s tröskelvärde på 750 000 euro.   

13 feb 2018

Regeringen föreslår krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnas till lagrådet.  

2 feb 2018

Senaste halvårets praxis på upphandlingsområdet

Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta avgöranden från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kammarrätterna på upphandlingsområdet. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.     

29 jan 2018

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11, 12,