Har ett universitet rätt att ansöka om överprövning av Socialstyrelsens upphandling?

Kammarrätten har prövat frågan om ett universitet, som är en statlig myndighet, har rätt att ansöka om överprövning av Socialstyrelsens upphandling av Kunskapscentrum katastrofmedicin. Kammarrätten anser att universitetet är att betrakta som en leverantör i den mening som avses i LOU. Universitetet har därför rätt att få sin ansökan om överprövning upptagen till sakprövning. 

upphandling_Har_ett_universitet_ratt_att_ansoka_om_overprovning_av_Socialstyrelsens_upphandling_16x9.jpg

Socialstyrelsen upphandlade Kunskapscentrum katastrofmedicin och antog Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Region Östergötland som leverantörer. 

Umeå universitet (Universitetet) ansökte om överprövning, men förvaltningsrätten avvisade Universitetets ansökan.

Kammarrätten konstaterar att Universitetet är en statlig myndighet som på ett konkret sätt har förklarat att det tillhandahåller eller har förmågan att tillhandahålla varor och tjänster på den för upphandlingen aktuella marknaden. Universitetet har också visat ett intresse av att tilldelas kontraktet. Med hänsyn till upphandlingsregleringens konkurrensfrämjande syfte och den vida tolkning som ska göras av begreppet ekonomisk aktör bedömer kammarrätten att Universitetet är att betrakta som en leverantör i den mening som avses i LOU. Universitetet har därmed rätt att få sin ansökan om överprövning upptagen till sakprövning.

Senast uppdaterad 24 aug 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området