Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har ett universitet rätt att ansöka om överprövning av Socialstyrelsens upphandling?

Kammarrätten har prövat frågan om ett universitet, som är en statlig myndighet, har rätt att ansöka om överprövning av Socialstyrelsens upphandling av Kunskapscentrum katastrofmedicin. Kammarrätten anser att universitetet är att betrakta som en leverantör i den mening som avses i LOU. Universitetet har därför rätt att få sin ansökan om överprövning upptagen till sakprövning. 

upphandling_Har_ett_universitet_ratt_att_ansoka_om_overprovning_av_Socialstyrelsens_upphandling_16x9.jpg

Socialstyrelsen upphandlade Kunskapscentrum katastrofmedicin och antog Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Region Östergötland som leverantörer. 

Umeå universitet (Universitetet) ansökte om överprövning, men förvaltningsrätten avvisade Universitetets ansökan.

Kammarrätten konstaterar att Universitetet är en statlig myndighet som på ett konkret sätt har förklarat att det tillhandahåller eller har förmågan att tillhandahålla varor och tjänster på den för upphandlingen aktuella marknaden. Universitetet har också visat ett intresse av att tilldelas kontraktet. Med hänsyn till upphandlingsregleringens konkurrensfrämjande syfte och den vida tolkning som ska göras av begreppet ekonomisk aktör bedömer kammarrätten att Universitetet är att betrakta som en leverantör i den mening som avses i LOU. Universitetet har därmed rätt att få sin ansökan om överprövning upptagen till sakprövning.

Publicerad 24 aug 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024