Har ett universitet rätt att ansöka om överprövning av Socialstyrelsens upphandling?

Kammarrätten har prövat frågan om ett universitet, som är en statlig myndighet, har rätt att ansöka om överprövning av Socialstyrelsens upphandling av Kunskapscentrum katastrofmedicin. Kammarrätten anser att universitetet är att betrakta som en leverantör i den mening som avses i LOU. Universitetet har därför rätt att få sin ansökan om överprövning upptagen till sakprövning. 

upphandling_Har_ett_universitet_ratt_att_ansoka_om_overprovning_av_Socialstyrelsens_upphandling_16x9.jpg

Socialstyrelsen upphandlade Kunskapscentrum katastrofmedicin och antog Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Region Östergötland som leverantörer. 

Umeå universitet (Universitetet) ansökte om överprövning, men förvaltningsrätten avvisade Universitetets ansökan.

Kammarrätten konstaterar att Universitetet är en statlig myndighet som på ett konkret sätt har förklarat att det tillhandahåller eller har förmågan att tillhandahålla varor och tjänster på den för upphandlingen aktuella marknaden. Universitetet har också visat ett intresse av att tilldelas kontraktet. Med hänsyn till upphandlingsregleringens konkurrensfrämjande syfte och den vida tolkning som ska göras av begreppet ekonomisk aktör bedömer kammarrätten att Universitetet är att betrakta som en leverantör i den mening som avses i LOU. Universitetet har därmed rätt att få sin ansökan om överprövning upptagen till sakprövning.

Publicerad 24 aug 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Kommunen har genomfört en upphandling, tilldelat kontrakt och tecknat avtal med den vinnande leverantören. Vad gäller egentligen vid tolkning av avtalet? Vår jurist Anders Vedin svarar på frågan. 

7 jun 2022

Under maj månad har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat två upphandlingsdomar, en som handlar om upphandlingsskadeavgift och en som handlar om leverantörsbyte.

2 jun 2022

Riksdagen har beslutat om viktiga ändringar i upphandlingslagarna. Riksdagen har nämligen sagt ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

2 jun 2022