Rätt att inte lämna ut uppgifter om tekniska lösningar och strategiska överväganden

Ett bolag begärde att få ta del av förhandlingsprotokollen inklusive bilagor i en upphandling. Handlingarna innehöll uppgifter om en anbudsgivares tekniska lösningar samt strategiska överväganden och val som gjorts inom ramen för anbudsförfarandet i upphandlingen. Kammarrätten bedömer att det finns särskild anledning att anta att ett utlämnande av de begärda uppgifterna kan innebära skada för anbudsgivaren. Det har därför varit rätt av trafiknämnden att inte lämna ut handlingarna i dessa delar. 

upphandling_Ratt_att_inte_lamna_ut_uppgifter_om_tekniska_losningar_och_strategiska_overvaganden_16x9.jpg

Bakgrund

Ett bolag begärde hos trafiknämnden i en region att få ta del av förhandlingsprotokollen inklusive bilagor i en upphandling, som innehöll uppgifter om en anbudsgivares anbud, i sin helhet. Trafiknämnden bedömde att handlingarna omfattades av sekretess.

Bolaget överklagade trafiknämndens beslut och anförde att trafiknämndens beslut var alltför allmänt hållet. Beslutet innehöll dessutom inte någon närmare motivering av på vilket sätt ett utlämnande kunde leda till skada.

Trafiknämnden framhöll att uppgifterna i handlingarna hade maskerats eftersom de avsåg anbudsgivarens affärs-​ och driftförhållanden. 

Kammarrätten

Kammarrätten konstaterar att de handlingar som bolaget har begärt att få ut innehåller uppgifter om bland annat anbudsgivarens tekniska lösningar och särskilda förhållanden samt strategiska överväganden och val som gjorts inom ramen för anbudsförfarandet i upphandlingen. Kammarrätten gör bedömningen att det finns särskild anledning att anta att ett utlämnande av de begärda uppgifterna kan innebära skada för anbudsgivaren. Beslutet att inte lämna ut handlingarna i dessa delar har därför varit korrekt. Överklagandet ska därför avslås. 

Domen (se Kammarrätten i Stockholm 2020-07-22, mål nr 3736-20) är refererad av jurist Anna Bernefalk.

Senast uppdaterad 22 sep 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området