Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Kammarrätten ger nya besked om skaderekvisitet

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Avrop enligt ”Först till kvarn” tillåtet enligt 19 kap. LOU

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023

Ökat antal mål om överprövning av upphandling

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

Fel av kommun att inte upphandla it-system

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Biträdesavtal vid offentlig upphandling

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023

Nytt stöd om att förhandla vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd som går igenom grunderna om förhandling enligt upphandlingsreglerna.

14 mar 2023

Tillåtet att förbjuda negativa prisposter

HFD har i mål 766-22 behandlat frågan om en upphandlande myndighet får ställa upp obligatoriska krav i en upphandling som innebär att delpriserna i anbudet inte får understiga noll kronor. Läs vår analys kring målet!

14 mar 2023

Ny rapport om avtalsuppföljning

Det finns brister i avtalsuppföljningen inom offentlig upphandling. Det visar en ny forskningsrapport som har genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.

10 mar 2023

Kommun bröt mot LOU genom att tilldela ett bolag prisavdrag

Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

8 mar 2023

EU-domstolen vägleder om intern upphandling och samarbeten

EU-domstolens dom i de förenade målen C-383/21 och C-384/21 den 22 december 2022, Sambre & Biesme, analyseras av två av våra upphandlingsexperter.

14 feb 2023

Andelen överprövningar sjunker

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, vilket är en minskning jämfört med 2020.

13 feb 2023

Ökat antal anbud i offentliga upphandlingar

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

9 feb 2023

Plötsligt händer det, Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om lottning

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Uppdrag för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Utökade möjligheter att besluta om undantag från LUFS

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023

Region följde inte upphandlingsreglerna vid inhyrning av chef

En region tecknade avtal om en tillfällig verksamhetschef med ett bolag som förmedlar interimschefer. Konkurrensverket menar att avtalet är en otillåten direktupphandling.

12 jan 2023

Så påverkas offentlig upphandling i Sverige av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Då upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022

Nytt upphandlingsavgörande från HFD

I ett nytt avgörande slår HFD fast att det inte är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

24 okt 2022

1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,