Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Samverkan för säkrare offentliga affärer

Upphandlingsmyndigheten initierade i höstas ett samarbete mellan en rad myndigheter för att försvåra för oseriösa företag som deltar i upphandlingar.

17 maj 2021

Vem har talerätt i överprövningsmål avseende offentlig upphandling?

Den frågan redogör Olof Larsberger och Anton Johansson för i sin artikelserie om överprövningsprocessen.

20 apr 2021

Utvärderingskriterium har felaktigt tillämpats som ett obligatoriskt krav

Det konstaterar kammarrätten i en ny dom som handlar om upphandling av el, tele och datainstallationer.

19 apr 2021

Köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna

Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

19 apr 2021

HD har meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmål

Högsta domstolen ska pröva om ett ramavtal som ingåtts mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är exklusivt.

23 mar 2021

Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift.

23 mar 2021

Kvalificeringskrav och tilldelningskriterier får inte blandas samman

Det kommer kammarrätten fram till i en dom om upphandling av utbildning av yrkesförare. 

22 mar 2021

Behöver man upphandla anställningskontrakt?

Läs juristens svar här! 

22 mar 2021

Prövningstillstånd om takvolymer i ramavtal

HFD har meddelat prövningstillstånd i mål om takvolymer i ramavtal.

23 feb 2021

Bolag har ej lidit skada av otydlig utvärderingsmodell

Det konstaterar kammarrätten i en dom som handlar om en kommun som upphandlade ramavtal på betalningslösningar för kommunens parkering.

26 jan 2021

Förbereda för upphandlingen

Vad är bra att tänka på vid förberedelserna inför en upphandling? Läs vår analys.

20 jan 2021

Intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar

Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

11 dec 2020

Förenklad offentlig upphandling inom EU för effektivare användning av offentliga medel

Läs mer om vad Europeiska rådet uppmanar alla berörda myndigheter till i sina slutsatser.

8 dec 2020

Bilaga som beskriver metod och process vid rekrytering omfattas av sekretess

Personen som ville ta del av bilagan får därför inte göra det.

16 nov 2020

Ny LOV-dom från HFD

Läs mer om HFD:s dom här!

16 nov 2020

Gå till sida: 1, 2, 3 (denna sida), 4, 5, 6, 7, 8, 9,