Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

JO riktar kritik mot skola som dröjde med att med att lämna ut offentliga handlingar

I början av juni i år begärde en elev att få sina betyg skickade till sig via e-post. En månad senare hade skolan ännu inte lämnat ut betygen. JO riktar kritik mot skolan med anledning av dröjsmålet.  

10 nov 2017

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och GDPR

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen skolans arbete mot kränkande behandling och hur ska huvudmän förhålla sig till den nya lagstiftningen? 

20 okt 2017

Ny förvaltningslag beslutad av riksdagen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

22 sep 2017

Christer Hjert och Natalie Glotz Stade kommenterar nya kommunallagen

Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen i kraft. Men redan nu arbetar JP Infonets experter Christer Hjert och Natalie Glotz Stade med att kommentera den nya lagen. 

20 sep 2017

Nu behöver inte alla delegationsbeslut anmälas

Nu föreslås att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till dem.

1 sep 2017

EU-domstolen: byt namn på sojamjölk och tofusmör

Ord som ”mjölk” och ”smör” får inte användas i marknadsföring eller försäljning av vegetabiliska produkter. Produkter som ”sojamjölk” och ”tofusmör” måste därför byta namn enligt EU-domstolen.

14 jul 2017

Nu publiceras två nya lagkommentarer i JP Livsmedelsnet

JP livsmedelsnet växer! Nu publiceras lagkommentarer till vites- och livsmedelslagen i tjänsten.

2 jun 2017

Ny lagkommentar till viteslagen i JP Djurnet

JP Djurnet är tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på till exempel en länsstyrelse eller i privat verksamhet. Du får tillgång till en stor del bearbetat material i form av redaktionella nyhetsbrev, expertanalyser och referat. Nu publiceras även lagkommentar till viteslagen i tjänsten.

31 maj 2017

Ny ersättning till kommuner för gymnasieungdomar med uppehållstillstånd

Regeringen har fattat beslut om ändringar i kommunersättningsförordningen. Ändringen innebär att kommuner och landsting nu får ersättning för ungdomar som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå.

31 maj 2017

JP Förvaltningsnet blir större!

JP Förvaltningsnet växer med fyra nya lagkommentarer. 

23 maj 2017

Förstärkt sekretesskydd för offentligt anställda – förslag från regeringen

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

9 maj 2017

Ny kommunallag och förvaltningslag 2018

Nu har regeringens arbete med den nya lagarna gått ett steg framåt. Båda utredningarna har nu lämnats som lagrådsremisser till Lagrådet.

28 feb 2017

Regeringen föreslår en ny kommunallag

Regeringen har lämnat in en remiss till Lagrådet där de föreslår en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

17 feb 2017

JP Infonet tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster för sina medlemmars räkning.

23 sep 2016

Nu lanserar vi en kommentar till offentlighets- och sekretesslagen

Nu lanserar vi JP Kommentarer Offentlighets- och sekretesslagen som innehåller en systematisk genomgång av bestämmelserna.

15 sep 2016

Tack för i år KOMMEK!

Stort tack till alla som besökte vår monter under KOMMEK-mässan i Malmö denna vecka! Några intensiva dagar med många spännande möten och samtal.

18 aug 2016

Digitaliserad information på Almedagarna

Idag höll våra konsulter Simon Jernelöv och Susanna Grege ett seminarium på Almedalsveckan. Där berättade de om hur digitaliserad information kan användas för att fatta rättssäkra beslut, ge kunskap, kompetensutveckling och stöd i verksamheter.

6 jul 2016

Delegation av nämndbeslut

HFD har i ett aktuellt ärende tagit ställning till om visst beslut varit att betrakta som ett delegationsbeslut i kommunallagens mening. Läs Patrik Kastbergs analys i frågan.

29 jun 2016

Ni har väl inte missat höstens utbildningar?

Även om vi alla känner sommarvärmen utanför så har vi på JP Utbildning sikte på hösten. 

3 jun 2016

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11, 12,