Vi välkomnar Natalie Glotz som medarbetare

Hej Natalie! Du har arbetat många år med juridik, vill du berätta lite mer om dig och din bakgrund?

Jag har i många år arbetat med offentlig rätt, och då framför allt förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet och sekretess, socialrätt och skoljuridik, men även med familjerätt och då framför allt den kommunala familjerätten. Jag har arbetat på förvaltningsdomstol och i tolv år som stadsjurist i Malmö stad och förvaltningsjurist på Malmö stads arbetsmarknads- och socialnämnd. Jag har även arbetat som översättare från tyska till svenska för EU-domstolen, och i åtta år för JP Infonet som expert. Jag har också, i hela mitt arbetsliv, hållit utbildningar om mina områden av expertis. 

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som rådgivare på JP Infonet?

Variationen – att kunna hjälpa kunderna med stort och smått, skapa och hålla olika typer av utbildningar inom mina områden av expertis, coacha inför förhandlingar, föra juridiska processer, ge pålitliga råd, avfatta fina styrdokument, förklara juridik, visa upp det bästa juridiska lösningsalternativet och mycket mer.

Du har ju kommit igång direkt med utbildningar och rådgivningsuppdrag, vill du berätta lite mer om något du jobbar med just nu?

Ja, jag håller just nu på med att förbereda flera inbokade kundanpassade utbildningar och så håller jag i projektet att skriva en delegationsordning för en kommunal nämnd. Just nu ger jag också råd avseende stort och smått till våra avtalskunder.

Vi hälsar Natalie Glotz varmt välkommen! 
Här kan du läsa mer om vår juridiska rådgivning och våra kundanpassade utbildningar.

Publicerad 24 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022

Enligt tryckfrihetsförordningen får en myndighet bland annat inte efterforska vem en person är när hen begär att få ta del av en allmän handling.

12 okt 2022