Får en klasslista lämnas ut?

Kammarrätten ger, i en dom från januari i år, en pedagogisk genomgång av denna vanliga fråga. De förklarar att en klasslista som innehåller elevers namn, adress och telefonnummer i normala fall är offentlig. För att det ska råda sekretess krävs att man antar att utlämnandet skulle innebära men för en elev eller någon närstående, exempelvis personförföljelse.  

Sekretess enligt 23 kap. 2 § tredje stycket OSL gäller i grundskolan för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Det här innebär att sekretess gäller med ett så kallat rakt skaderekvisit, alltså att uppgifterna som huvudregel är offentliga.

Sekretess under de här omständigheterna är till för att skydda mot personförföljelse och andra typer av trakasserier. För att hänvisa till sekretess ska det föreligga någon indikation på risk för en sådan förföljelse. Sekretessen ska då i första hand omfatta elevers och vårdnadshavares adresser.

Svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom skolområdet?
Testa då vår informationstjänst JP Skolnet kostnadsfritt här. Som användare av tjänsten får du tillgång till över 1 400 frågor och svar.

Publicerad 16 feb 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

9 maj 2022

En skola har fått tilläggsbelopp för en elev som inte kommer till skolan. Kommunen tycker inte att skolan gör tillräckligt för att vända elevens frånvaro till närvaro. Kan kommunen dra in tilläggsbeloppet? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

29 apr 2022

Kammarrätten bedömer att två kommuners beslut om förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

29 apr 2022